áo đội bóng argentina Hải quân tại E Carolina: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Greenville, NC
Tỷ lệ cược: Đông Carolina 17, Tổng số điểm: 50

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Chấn thương hải quân

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Hải quân không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.

E Carolina chấn thương

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
E Carolina không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.