áo đội tuyển quốc gia argentina Xe ven biển tại Nhà nước Georgia: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - thủ đô Atlanta
Tỷ lệ cược: Ven biển carolina 2, Tổng số điểm: 62

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat CCU Adv GSU
Điểm/Trò chơi 38.0 27.7
Điểm/chơi 0,623 0,346
Biên độ điểm AVG +11.0 -9,7
Sân/trò chơi 471,5 444.7
Sân/chơi 7.7 5.6
TOP % (EXCL OT) 47,64% 48,40%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat CCU Adv GSU
Điểm opp/trò chơi 27.0 37.3
Điểm opp/play 0,372 0,533
Opp yard/game 342.0 424.7
Opp yard/play 4.7 6.1
Takeaways/trò chơi 2.5 2.0
Đến lề/trò chơi +0,5 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 35,5 84.3

Xe ven biển vs Hiệu quả tấn công của bang Georgia

Stat CCU Adv GSU
AVG Time of Poss 28:35 29:02
Chơi/trò chơi 61.0 80.0
Sân/chơi 7.7 5.6
Sân/vội vàng 6.1 4.7
Sân/vượt qua 10.9 7.4
Sân/hoàn thành 15.8 14.2
Rush Play % 65,57% 62,08%
QB bị sa thải % 0,00% 4,40%
Vượt qua % Chơi 34,43% 37,92%
Hoàn thành % 69,05% 51,72%
Int ném % 0,00% 2,30%
Chuyển đổi FG % 100,00% 66,67%
Điểm/FGA 3.0 2.0
Punts/chơi 0,03 0,09
Punts/điểm 0,3 1.6
Lần đầu tiên/chơi 0,410 0,296
Chuyển đổi 3D % 36,84% 39,58%
Chuyển đổi 4D % 80,00% 20,00%
RZ Ghi điểm % 77,78% 77,78%
Lộn xộn rec % 28,57% 75,00%
Ga fumble rec % 0,00% 50,00%
Ta dò dẫm % 66,67% 100,00%
Hình phạt yds/bút 7.9 8.2
Hình phạt/chơi 0,03 0,07

Xe ven biển vs Hiệu quả phòng thủ của bang Georgia

Stat CCU Adv GSU
Opp avg thời gian của poss 31:25 30:57
Opp chơi/trò chơi 72,5 70.0
Opp yard/play 4.7 6.1
Opp yard/Rush 3.2 3.7
Opp yard/pass 7.4 8.8
Opp yard/hoàn thành 12.4 12,5
OPP Rush Play % 56,55% 47,14%
Bao % 9,52% 6,31%
Opp pass play % 43,45% 52,86%
Hoàn thành OPP % 59,65% 70,19%
Opp int ném % 5,26% 3,85%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Opp punts/play 0,04 0,07
OPP PUNTS/SCORE 0,6 0,9
OPP Downs/Play đầu tiên 0,262 0,324
Opp 3d conv % 40,63% 35,14%
Opp 4d conv % 62,50% 42,86%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 88,89%
Opp fumble rec % 71,43% 25,00%
Opp ga fumble rec % 33,33% 0,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.6 11.3
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,04