đội tuyển việt nam hôm nay Pittsburgh tại Cleveland: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 8:15 tối - Cleveland, OH
Tỷ lệ cược: Cleveland bằng 4,5, Tổng số điểm: 38

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat HỐ Adv CLE
Điểm/Trò chơi 18,5 28.0
Điểm/chơi 0,311 0,403
Biên độ điểm AVG 0,0 +0,5
Sân/trò chơi 255.0 380.0
Sân/chơi 4.3 5.5
TOP % (EXCL OT) 40,78% 58,89%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat HỐ Adv CLE
Điểm opp/trò chơi 18,5 27,5
Điểm opp/play 0,231 0,470
Opp yard/game 404.0 331.5
Opp yard/play 5.1 5.7
Takeaways/trò chơi 3.0 1.0
Đến lề/trò chơi +2.0 +0,5
Hình phạt yds/trò chơi 39,5 54,5

Pittsburgh vs Hiệu quả tấn công của Cleveland

Stat HỐ Adv CLE
AVG Time of Poss 24:28 35:20
Chơi/trò chơi 59,5 69,5
Sân/chơi 4.3 5.5
Sân/vội vàng 3.8 5.3
Sân/vượt qua 4.8 5.9
Sân/hoàn thành 8.2 9.0
Rush Play % 36,97% 54,68%
QB bị sa thải % 5,33% 3,17%
Vượt qua % Chơi 63,03% 45,32%
Hoàn thành % 59,15% 65,57%
Int ném % 1,41% 1,64%
% Phản hồi % 66,67% 61,54%
Chuyển đổi FG % 83,33% 100,00%
Điểm/FGA 2.5 3.0
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,10 0,05
Punts/điểm 1.5 0,6
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 41.8 42,4
Lần thứ nhất/chơi 0,244 0,374
Chuyển đổi 3D % 40,00% 53,33%
Chuyển đổi 4D % - 50,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 50,00% 55,56%
Lộn xộn rec % 50,00% 25,00%
Ga fumble rec % 50,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 14,29%
Hình phạt yds/bút 7.2 7.8
Hình phạt/chơi 0,04 0,05
XP chuyển đổi % 100,00% 83,33%
Chuyển đổi 2pt % 100,00% -

Pittsburgh vs Hiệu quả phòng thủ của Cleveland

Stat HỐ Adv CLE
Opp avg thời gian của poss 35:32 24:40
Opp chơi/trò chơi 80.0 58,5
Opp yard/play 5.1 5.7
Opp yard/Rush 4.0 3.8
Opp yard/pass 6.3 7.2
Opp yard/hoàn thành 10.2 12.0
OPP Rush Play % 40,63% 33,33%
Bao % 7,37% 7,69%
Opp pass play % 59,38% 66,67%
Hoàn thành OPP % 61,36% 59,72%
Opp int ném % 5,68% 1,39%
Pp phản hồi % 90,00% 54,55%
Opp fg conv % 60,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 1.8 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,04 0,08
OPP PUNTS/SCORE 1.0 1.0
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 34,9 44.1
OPP 1st Downs/Play 0,313 0,299
Opp 3d conv % 51,52% 46,15%
Opp 4d conv % 33,33% 100,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 37,50% 71,43%
Opp fumble rec % 50,00% 75,00%
Opp ga fumble rec % 50,00% 85,71%
Opp ta fumble rec % 50,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.5 9.6
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06
Chuyển đổi OPP XP % 66,67% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP 100,00% -