bảng xếp hạng đội tuyển việt nam LA Tech tại S Alabama: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:00 tối - Điện thoại di động, al
Tỷ lệ cược: Nam Alabama 13, Tổng số điểm: 60

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat LT Adv Hoa Kỳ
Điểm/Trò chơi 22.0 34,5
Điểm/chơi 0,324 0,431
Biên độ điểm AVG -28.0 +6,5
Sân/trò chơi 339.0 450.5
Sân/chơi 5.0 5.6
TOP % (EXCL OT) 47,56% 59,13%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat LT Adv Hoa Kỳ
Điểm opp/trò chơi 50.0 28.0
Điểm opp/play 0,641 0,392
Opp yard/game 539,5 377,5
Opp yard/play 6.9 5.3
Takeaways/trò chơi 1.5 1.5
Đến lề/trò chơi -2.0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 54.0 67,5

LA Tech vs S Hiệu quả tấn công của Alabama

Stat LT Adv Hoa Kỳ
AVG Time of Poss 28:32 35:28
Chơi/trò chơi 68.0 80.0
Sân/chơi 5.0 5.6
Sân/vội vàng 0,7 3.9
Sân/vượt qua 7.3 7.7
Sân/hoàn thành 12.9 11.4
Rush Play % 30,88% 50,00%
QB bị sa thải % 5,32% 3,75%
Vượt qua % Chơi 69,12% 50,00%
Hoàn thành % 56,18% 67,53%
Int ném % 6,74% 2,60%
Chuyển đổi FG % 60,00% 100,00%
Điểm/FGA 1.8 3.0
Punts/chơi 0,08 0,04
Punts/điểm 1.4 0,6
Lần đầu tiên/chơi 0,243 0,325
Chuyển đổi 3D % 34,38% 54,84%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % 80,00% 81,82%
Lộn xộn rec % 50,00% 60,00%
Ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 66,67% 75,00%
Hình phạt yds/bút 7.2 10,4
Hình phạt/chơi 0,05 0,04

LA Tech vs S Hiệu quả phòng thủ của Alabama

Stat LT Adv Hoa Kỳ
Opp avg thời gian của poss 31:28 24:31
Opp chơi/trò chơi 78.0 71,5
Opp yard/play 6.9 5.3
Opp yard/Rush 6.8 3.5
Opp yard/pass 7.3 7.0
Opp yard/hoàn thành 11.9 12.6
OPP Rush Play % 57,05% 44,76%
Bao % 2,99% 3,80%
Opp pass play % 42,95% 55,24%
Hoàn thành OPP % 61,54% 55,26%
Opp int ném % 1,54% 0,00%
Opp fg conv % 100,00% 83,33%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.5
Opp punts/play 0,06 0,04
OPP PUNTS/SCORE 0,6 0,6
OPP Downs/Play đầu tiên 0,346 0,322
Opp 3d conv % 48,15% 42,86%
Opp 4d conv % 66,67% 40,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 81,82%
Opp fumble rec % 50,00% 40,00%
Opp ga fumble rec % 33,33% 25,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 10.0 10.6
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,04