Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, NFC South (0-2)

Ghi lại

0-2

Thứ hạng dự đoán

#31

Vệt

L2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 New Orleans L 26-27 Nhà 0-1 0-1
09/18 La Rams L 27-31 Xa 0-2 0-1
09/25 Seattle 4:25 chiều Xa
10/02 Cleveland 13:00 Nhà
10/09 Vịnh Tampa 13:00 Xa
10/16 San Francisco 13:00 Nhà
18/10 Cincinnati 13:00 Xa
10/30 Carolina 13:00 Nhà
11/06 LA Bộ sạc 13:00 Nhà
11/10 Carolina 8:15 tối Xa
11/20 Chicago 13:00 Nhà
27/11 Washington 13:00 Xa
12/04 Pittsburgh 13:00 Nhà
12/18 New Orleans 12:00 tối Xa
12/24 Baltimore 13:00 Xa
01/01 Arizona 13:00 Nhà
01/08 Vịnh Tampa 12:00 tối Nhà