Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, Tây Nam (34-49)

Ghi lại

34-49

Thứ hạng dự đoán

#21

Vệt

L4

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
10/20 Orlando W 123-97 Nhà 1-0 0-0
22/10 Denver L 96-102 Xa 1-1 0-0
18/10 Milwaukee L 111-121 Nhà 1-2 0-0
31/10 Lakers L 121-125 Nhà 1-3 0-0
10/28 Dallas L 99-104 Xa 1-4 0-1
10/30 Milwaukee W 102-93 Xa 2-4 0-1
11/01 Indiana L 118-131 Xa 2-5 0-1
11/03 Dallas L 108-109 Nhà 2-6 0-2
11/05 Orlando W 102-89 Xa 3-6 0-2
11/07 Thành phố Okla L 94-99 Xa 3-7 0-2
11/10 Bí tích W 136-117 Nhà 4-7 0-2
11/12 Dallas L 109-123 Nhà 4-8 0-3
11/14 Lakers L 106-114 Xa 4-9 0-3
11/16 Các Clippers L 92-106 Xa 4-10 0-3
11/18 Minnesota L 90-115 Xa 4-11 0-3
22/11 Phượng Hoàng L 111-115 Nhà 4-12 0-3
11/24 Atlanta L 106-124 Nhà 4-13 0-3
26/11 Boston W 96-88 Nhà 5-13 0-3
29/11 Washington W 116-99 Nhà 6-13 0-3
12/02 Portland W 114-83 Xa 7-13 0-3
12/04 Golden State W 112-107 Xa 8-13 0-3
12/06 Phượng Hoàng L 104-108 Xa 8-14 0-3
12/07 Newyork L 109-121 Nhà 8-15 0-3
12/09 Denver W 123-111 Nhà 9-15 0-3
12/11 Denver L 112-127 Nhà 9-16 0-3
12/12 New Orleans W 112-97 Nhà 10-16 1-3
12/15 Charlotte L 115-131 Nhà 10-17 1-3
12/17 Utah W 128-126 Xa 11-17 1-3
12/19 Bí tích L 114-121 Xa 11-18 1-3
12/20 Các Clippers W 116-92 Xa 12-18 1-3
12/23 Lakers W 138-110 Xa 13-18 1-3
12/26 Detroit W 144-109 Nhà 14-18 1-3
12/27 Utah L 104-110 Nhà 14-19 1-3
12/31 Memphis L 105-118 Xa 14-20 1-4
01/01 Detroit L 116-117 Xa 14-21 1-4
04/01 Toronto L 104-129 Xa 14-22 1-4
05/01 Boston W 99-97 Xa 15-22 1-4
07/01 Philadelphia L 100-19 Xa 15-23 1-4
01/01 Brooklyn L 119-121 Xa 15-24 1-4
01/10 Newyork L 96-111 Xa 15-25 1-4
01/12 Houston L 124-128 Nhà 15-26 1-5
01/14 Cleveland L 109-114 Nhà 15-27 1-5
01/15 Các Clippers W 101-94 Nhà 16-27 1-5
01/17 Phượng Hoàng L 107-121 Nhà 16-28 1-5
01/19 Thành phố Okla W 118-96 Nhà 17-28 1-5
01/21 Brooklyn L 102-117 Nhà 17-29 1-5
01/23 Philadelphia L 109-115 Nhà 17-30 1-5
01/25 Houston W 134-104 Xa 18-30 2-5
01/26 Memphis L 110-118 Nhà 18-31 2-6
01/28 Chicago W 131-122 Nhà 19-31 2-6
01/30 Phượng Hoàng L 110-15 Xa 19-32 2-6
01/02 Golden State L 120-124 Nhà 19-33 2-6
03/02 Miami L 95-112 Nhà 19-34 2-6
04/02 Houston W 131-106 Nhà 20-34 3-6
09/02 Cleveland L 92-105 Xa 20-35 3-6
02/11 Atlanta W 136-121 Xa 21-35 3-6
02/12 New Orleans W 124-114 Xa 22-35 4-6
02/14 Chicago L 109-120 Xa 22-36 4-6
02/16 Thành phố Okla W 114-106 Xa 23-36 4-6
02/25 Washington W 157-153 Xa 24-36 4-6
02/26 Miami L 129-133 Xa 24-37 4-6
02/28 Memphis L 105-118 Xa 24-38 4-7
03/03 Bí tích L 112-115 Nhà 24-39 4-7
03/03 Charlotte L 117-123 Xa 24-40 4-7
07/03 Lakers W 117-110 Nhà 25-40 4-7
09 09 Toronto L 104-119 Nhà 25-41 4-7
03/11 Utah W 104-102 Nhà 26-41 4-7
03/12 Indiana L 108-119 Nhà 26-42 4-7
03/14 Minnesota L 139-149 Nhà 26-43 4-7
03/16 Thành phố Okla W 122-120 Nhà 27-43 4-7
03/18 New Orleans L 91-124 Nhà 27-44 4-8
03/20 Golden State W 110-108 Xa 28-44 4-8
03/23 Portland W 133-96 Xa 29-44 4-8
03/26 New Orleans W 107-103 Xa 30-44 5-8
03/28 Houston W 123-120 Xa 31-44 6-8
03/30 Memphis L 111-112 Nhà 31-45 6-9
04/01 Portland W 130-111 Nhà 32-45 6-9
04/03 Portland W 113-92 Nhà 33-45 6-9
04/05 Denver W 116-97 Xa 34-45 6-9
04/07 Minnesota L 121-127 Xa 34-46 6-9
04/09 Golden State L 94-100 Nhà 34-47 6-9
04/10 Dallas L 120-130 Xa 34-48 6-10
04/13 New Orleans L 103-113 Xa 34-49 6-11