bảng xếp hạng vòng loại world cup 2022 Pittsburgh tại NY Yankees: Tổng quan

Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 7:05 tối - Bronx, NY
Tỷ lệ cược: New York bằng 1,5, Tổng số điểm: 7.5

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
NY Yankees Pittsburgh 28,3%
NY Yankees 71,7%
Chạy dòng chọn Lòng tin Giá trị
Sa thải Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng
Pittsburgh Đăng ký để xem
NY Yankees Đăng ký để xem

So sánh thống kê tấn công

Stat HỐ NYY
Giành được % - tất cả 0,372 0,605
Giành được % - Đóng 0,395 0,538
Chạy/trò chơi 3,59 5.01
Tại dơi/trò chơi 32,91 33,64
Lượt truy cập/trò chơi 7.28 8.10
Chạy bộ/trò chơi 1.01 1,59
Nhân đôi/trò chơi 1.30 1.38
Triples/Trò chơi 0,18 0,05
RBI/trò chơi 3.38 4,76
Đi bộ/trò chơi 2,82 3,80
Strikeouts/Game 9,39 8,52
Căn cứ bị đánh cắp/trò chơi 0,51 0,63
Tổng số cơ sở/trò chơi 11,99 14.34
Đánh avg 0,221 0,241
Slugging % 0,364 0,426
Trên cơ sở % 0,287 0,323
Trên cơ sở + slugging % 0,651 0,750
Nhấn vào các vở kịch/trò chơi đôi 0,72 0,84

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat HỐ NYY
Chạy chênh lệch -215.0 +210.0
Lỗi/trò chơi 0,73 0,48
OPP chạy/trò chơi 5.04 3,59
Opp tại dơi/trò chơi 34,20 33,44
Opp hit/game 8,93 7.39
OPP Home Runs/Game 1.02 0,99
OPP đôi/trò chơi 1,99 1,54
OPP Triples/Trò chơi 0,09 0,04
Opp rbis/game 4,85 3.50
OPP đi bộ/trò chơi 3.61 2,69
OPP StrikeOuts/Game 7.62 8,99
OPP Stolen Bases/Game 0,57 0,31
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 14.16 11,97
OPP đánh avg 0,261 0,221
Opp slugging % 0,414 0,358
Opp trên cơ sở % 0,339 0,286
Opp trên cơ sở + slugging % 0,753 0,644
Chơi đôi/trò chơi 0,96 0,62