Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, NFC North (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#12

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Vịnh xanh W 23-7 Nhà 1-0 1-0
09/19 Philadelphia L 7-24 Xa 1-1 1-0
09/25 Detroit 13:00 Nhà
10/02 New Orleans 9 giờ 30 phút sáng Trung tính
10/09 Chicago 13:00 Nhà
10/16 Miami 13:00 Xa
10/30 Arizona 13:00 Nhà
11/06 Washington 13:00 Xa
11/13 Trâu 13:00 Xa
11/20 Dallas 4:25 chiều Nhà
11/24 New England 8:20 tối Nhà
12/04 Máy bay phản lực NY 13:00 Nhà
12/11 Detroit 13:00 Xa
12/18 Indianapolis 12:00 tối Nhà
12/24 Người khổng lồ NY 13:00 Nhà
01/01 Vịnh xanh 4:25 chiều Xa
01/08 Chicago 12:00 tối Xa