bao bongda moi nhat Trâu tại E Michigan: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Ypsilanti, mi
Tỷ lệ cược: Đông Michigan bằng 6, Tổng số điểm: 60

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Chấn thương trâu

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Buffalo không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.

E Michigan chấn thương

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Taylor Powell QB 9/19 Vai NGHI VẤN Powell đã bị buộc từ cuộc thi cuối cùng với chấn thương vai, và không xác định được nếu anh ta sẽ chơi với Buffalo vào thứ Bảy.