Mỗi thành tích của đội bóng đá đại học là gì so với các dòng Over/Under là gì? Bao gồm mùa 2022-2023 cộng với các hồ sơ lịch sử.

Định nghĩa
Đội Kỷ lục Kết thúc % Dưới % Tổng cộng +/-
Washington 3-0-0 100,0% 0,0% +5.7
Bang Pennsylvania 3-0-0 100,0% 0,0% +6.3
Memphis 3-0-0 100,0% 0,0% +9,5
Purdue 3-0-0 100,0% 0,0% +5.3
W Virginia 3-0-0 100,0% 0,0% +23.3
Vanderbilt 4-0-0 100,0% 0,0% +13.
Quân đội 3-0-0 100,0% 0,0% +13.
S Florida 2-0-1 100,0% 0,0% +4,5
Tulsa 3-0-0 100,0% 0,0% +15.7
LA Tech 3-0-0 100,0% 0,0% +11.2
Bowling GRN 3-0-0 100,0% 0,0% +26,5
S S Alabama 3-0-0 100,0% 0,0% +3.3
Cincinnati 3-0-0 100,0% 0,0% +8.7
n Illinois 3-0-0 100,0% 0,0% +7.7
Arkansas 3-0-0 100,0% 0,0% +7.8
Cơm 3-0-0 100,0% 0,0% +10.
Houston 3-0-0 100,0% 0,0% +10.
Kansass 3-0-0 100,0% 0,0% +20.5
Tx-san Ant 3-0-0 100,0% 0,0% +13.
Ohio 3-0-0 100,0% 0,0% +11.
Charlotte 3-1-0 75,0% 25,0% +9.9.9
Utah 2-1-0 66,7% 33,3% +6.0
Oklahoma St. 2-1-0 66,7% 33,3% +14.
Arkansas St. 2-1-0 66,7% 33,3% +1,5
Xe ven biển 2-1-0 66,7% 33,3% +2,5
USCC 2-1-0 66,7% 33,3% +3,8
UNLV 2-1-0 66,7% 33,3% +9,7
Oregon St. 2-1-0 66,7% 33,3% +14,5
Tennessee 2-1-0 66,7% 33,3% +0.8
UClas 2-1-0 66,7% 33,3% -0
Florida 2-1-0 66,7% 33,3% -2
S Mississippi 2-1-0 66,7% 33,3% +5.2
Colorado 2-1-0 66,7% 33,3% +0.3
Oregon 2-1-0 66,7% 33,3% +5.0
Ứng dụng trạng thái 2-1-0 66,7% 33,3% +17.8
Wake Forest 2-1-0 66,7% 33,3% +0.3
Indiana 2-1-0 66,7% 33,3% +1.3
Trạng thái ket 2-1-0 66,7% 33,3% -số 8
Trâu 2-1-0 66,7% 33,3% -1
E Carolina 2-1-0 66,7% 33,3% +0.2
Tự do 2-1-0 66,7% 33,3% 0.
Trung ương Mich 2-1-0 66,7% 33,3% +10.2
Pittsburgh 2-1-0 66,7% 33,3% +6.0
W Michigan 2-1-0 66,7% 33,3% +3.3
Auburn 2-1-0 66,7% 33,3% +1.2
Syracuse 2-1-0 66,7% 33,3% -1
Không quân 2-1-0 66,7% 33,3% +1.2
Trạng thái bóng 2-1-0 66,7% 33,3% -1
E Michigan 2-1-0 66,7% 33,3% +9.0
n Carolina 2-1-0 66,7% 33,3% +30.2
BYU 2-1-0 66,7% 33,3% +2.0
Ga miền Nam 2-1-0 66,7% 33,3% +10.8
Arizona 2-1-0 66,7% 33,3% +5,5
Texas Tech 2-1-0 66,7% 33,3% -1
Troy 2-1-0 66,7% 33,3% -2
Toledo 2-1-0 66,7% 33,3% +10.
La Lafayette 2-1-0 66,7% 33,3% -4
Minnesota 2-1-0 66,7% 33,3% +2.7
Stanford 1-1-0 50,0% 50,0% +1.0
James điên 1-1-0 50,0% 50,0% +3.0
Florida Intl 1-1-0 50,0% 50,0% +3,5
Nevada 2-2-0 50,0% 50,0% +2,5
Akron 1-1-1 50,0% 50,0% -0
TX Christian 1-1-0 50,0% 50,0% +0,5
Nebraska 2-2-0 50,0% 50,0% +4,9
Kazakhstan 2-2-0 50,0% 50,0% +1.0
Hải quân 1-1-0 50,0% 50,0% -12.8
Bắc Texas 2-2-0 50,0% 50,0% +6.8
S Carolina 1-2-0 33,3% 66,7% +3.7
Marshall 1-2-0 33,3% 66,7% +4.3
Trung tâm FL 1-2-0 33,3% 66,7% -9
California 1-2-0 33,3% 66,7% -4
Tây Bắc 1-2-0 33,3% 66,7% +0.2
Louisville 1-2-0 33,3% 66,7% -12.2
Miami (OH) 1-2-0 33,3% 66,7% -3
U Mass 1-2-0 33,3% 66,7% -4
Baylor 1-2-0 33,3% 66,7% +6.3
La Monroe 1-2-0 33,3% 66,7% -5
Rutgers 1-2-0 33,3% 66,7% +0.3
Michigan St. 1-2-0 33,3% 66,7% 0.
Clemsons 1-2-0 33,3% 66,7% +3.3
Nhà nước Georgia 1-2-0 33,3% 66,7% +4.0
San Diego St. 1-2-0 33,3% 66,7% -0
bang Ohio 1-2-0 33,3% 66,7% -1
Công tước 1-2-0 33,3% 66,7% -2
Maryland 1-2-0 33,3% 66,7% -số 8
NC State 1-2-0 33,3% 66,7% -7
Thành phố Miami, bang Florida) 1-2-0 33,3% 66,7% -3
Texas 1-2-0 33,3% 66,7% -số 8
Boston col 1-2-0 33,3% 66,7% -1
W Kketucky 1-2-0 33,3% 66,7% -2
Hoa hậu tiểu bang 1-2-0 33,3% 66,7% +2.2
Tiểu bang Texas 1-2-0 33,3% 66,7% -4
Middle Tenn 1-2-0 33,3% 66,7% -3
Fresno St. 1-2-0 33,3% 66,7% -7.3
Mississippi 1-2-0 33,3% 66,7% -12.8
Illinois 1-2-0 33,3% 66,7% -10.3
Alabama 1-2-0 33,3% 66,7% -10.5
Tiểu bang Iowa 1-2-0 33,3% 66,7% -6
Missouri 1-2-0 33,3% 66,7% +2,5
LSU 1-2-0 33,3% 66,7% +5.3
Ngôi đền 1-2-0 33,3% 66,7% -9
Connecticut 1-2-1 33,3% 66,7% -3
Wisconsin 1-2-0 33,3% 66,7% +1.8
Florida St. 1-2-0 33,3% 66,7% +0.7
New Mexico Mexico 1-2-0 33,3% 66,7% -0
Boise State 1-2-0 33,3% 66,7% -6
Sự thống trị cũ 1-2-0 33,3% 66,7% -7
FLA Attlantic 1-3-0 25,0% 75,0% +0,9
n Mex State 1-3-0 25,0% 75,0% -3
Hawaii 1-3-0 25,0% 75,0% -2
Oklahoma 0-2-1 0,0% 100,0% -13.2
Georgia 0-3-0 0,0% 100,0% -11.0
Texas A & M 0-3-0 0,0% 100,0% -2
Tiểu bang Utah 0-3-0 0,0% 100,0% -11.0
Colorado St. 0-3-0 0,0% 100,0% -4
Notre Dame 0-3-0 0,0% 100,0% -9
Michigan 0-2-1 0,0% 100,0% -1
Virginia 0-3-0 0,0% 100,0% -2
Rửa trạng thái 0-3-0 0,0% 100,0% -1
GA Tech 0-3-0 0,0% 100,0% -11.8
Kestucky 0-3-0 0,0% 100,0% -11.5
Tx el paso 0-3-1 0,0% 100,0% -5
VA Tech 0-3-0 0,0% 100,0% -10.3
Uab 0-3-0 0,0% 100,0% -6
Iowa 0-3-0 0,0% 100,0% -2
Trạm trạm San Jose 0-2-0 0,0% 100,0% -10.8
S Phương pháp 0-3-0 0,0% 100,0% -9.0
Arizona st 0-3-0 0,0% 100,0% -7.3
Kansas st 0-3-0 0,0% 100,0% -13.0
Tulane 0-3-0 0,0% 100,0% -12.0