bong da live tv Jacksonville tại LA Bộ sạc: Tổng quan

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 4:05 tối - Inglewood, ca.
Tỷ lệ cược: Los Angeles 7, Tổng số điểm: 47,5

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
LA Bộ sạc Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Jacksonville Đăng ký để xem Đặt mua 20.2
LA Bộ sạc Đăng ký để xem Đặt mua 27.2

So sánh thống kê tấn công

Stat JAC Lac
Sân/chơi 5.5 5.4
Điểm/chơi 0,357 0,345
Rush Play % 42,64% 39,57%
Vượt qua % Chơi 57,36% 60,43%
Hoàn thành % 68,06% 71,95%
3d conv % 33,33% 36,67%
RZ Ghi điểm % 57,14% 62,50%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat JAC Lac
Opp yard/play 5.2 5,8
Điểm opp/play 0,237 0,418
Hoàn thành OPP % 60,56% 63,89%
Opp 3d conv % 45,00% 39,13%
Opp rz ghi điểm % 50,00% 50,00%