bong da tv UNLV tại Tiểu bang Utah: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:00 tối - Logan, UT
Tỷ lệ cược: UNLV bằng 2,5, Tổng số điểm: 60,5

Thêm trò chơi từ tuần
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
UNLV Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
UNLV Đăng ký để xem Đặt mua 31,5
Tiểu bang Utah Đăng ký để xem Đặt mua 29.0

So sánh thống kê tấn công

Stat UNLV USU
Sân/chơi 6.1 4.7
Điểm/chơi 0,493 0,214
Rush Play % 56,16% 62,76%
Vượt qua % Chơi 43,84% 37,24%
Hoàn thành % 65,00% 52,83%
3d conv % 37,04% 28,13%
RZ Ghi điểm % 83,33% 75,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat UNLV USU
Opp yard/play 5,8 6.4
Điểm opp/play 0,324 0,517
Hoàn thành OPP % 65,22% 54,79%
Opp 3d conv % 30,77% 48,00%
Opp rz ghi điểm % 70,00% 100,00%