Mọi đội NFL đều là thành tích chiến thắng của đội NFL là gì? Bao gồm mùa 2022 cộng với hồ sơ lịch sử.

Định nghĩa
Đội Hồ sơ thắng thua Thắng lợi % Mov ATS +/-
Trâu 2-0-0 100,0% 27,5 +21,5
Thành phố Kansas 2-0-0 100,0% 13.0 +8.0
Philadelphia 2-0-0 100,0% 10.0 +5,5
Miami 2-0-0 100,0% 8,5 +8,5
Người khổng lồ NY 2-0-0 100,0% 2.0 +5.3
Vịnh Tampa 2-0-0 100,0% 13.0 +10.5
New Orleans 1-1-0 50,0% -4,5 -6.0
San Francisco 1-1-0 50,0% 5.5 -2.0
Denver 1-1-0 50,0% 3.0 -5.3
La Rams 1-1-0 50,0% -8,5 -12.8
Arizona 1-1-0 50,0% -8,5 -2.8
New England 1-1-0 50,0% -5.0 -5.0
Dallas 1-1-0 50,0% -6.5 -1.8
Máy bay phản lực NY 1-1-0 50,0% -7.0 -0.8
Pittsburgh 1-1-0 50,0% 0,0 +5.0
Washington 1-1-0 50,0% -1.5 -3.0
Baltimore 1-1-0 50,0% 5.5 +0.8
Minnesota 1-1-0 50,0% -0,5 0,0
Chicago 1-1-0 50,0% -4.0 +4.3
Detroit 1-1-0 50,0% 3.0 +6.0
Cleveland 1-1-0 50,0% 0,5 -1.8
Vịnh xanh 1-1-0 50,0% 0,5 -3,5
Jacksonville 1-1-0 50,0% 9.0 +12.0
LA Bộ sạc 1-1-0 50,0% 1.0 +1.3
Seattle 1-1-0 50,0% -9,5 -2.3
Las Vegas 0-2-0 0,0% -5,5 -6.5
Indianapolis 0-1-1 0,0% -12.0 -17.0
Tennessee 0-2-0 0,0% -17,5 -15.3
Cincinnati 0-2-0 0,0% -3.0 -10.0
Houston 0-1-1 0,0% -3,5 +5.3
Atlanta 0-2-0 0,0% -2,5 +5,5
Carolina 0-2-0 0,0% -2,5 -3.8