Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 2, AFC North (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#6

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Máy bay phản lực NY W 24-9 Xa 1-0 0-0
09/18 Miami L 38-42 Nhà 1-1 0-0
09/25 New England 13:00 Xa
10/02 Trâu 13:00 Nhà
10/09 Cincinnati 8:20 tối Nhà
10/16 Người khổng lồ NY 13:00 Xa
18/10 Cleveland 13:00 Nhà
27/10 Vịnh Tampa 8:15 tối Xa
11/07 New Orleans 8:15 tối Xa
11/20 Carolina 13:00 Nhà
27/11 Jacksonville 13:00 Xa
12/04 Denver 13:00 Nhà
12/11 Pittsburgh 13:00 Xa
12/18 Cleveland 12:00 tối Xa
12/24 Atlanta 13:00 Nhà
01/01 Pittsburgh 13:00 Nhà
01/08 Cincinnati 12:00 tối Xa