bxh việt nam vòng loại wc Thành phố Kansas tại Indianapolis: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Indianapolis, trong
Tỷ lệ cược: Thành phố Kansas bằng 6,5, Tổng số điểm: 49,5

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat KC Adv Ind
Điểm/Trò chơi 35,5 10.0
Điểm/chơi 0,592 0,145
Biên độ điểm AVG +13.0 -12.0
Sân/trò chơi 403,5 367,5
Sân/chơi 6.7 5.3
TOP % (EXCL OT) 50,90% 45,44%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat KC Adv Ind
Điểm opp/trò chơi 22,5 22.0
Điểm opp/play 0,328 0,326
Opp yard/game 341,5 315.0
Opp yard/play 5.0 4.7
Takeaways/trò chơi 0,5 0,5
Đến lề/trò chơi 0,0 -2.0
Hình phạt yds/trò chơi 39,5 59,5

Thành phố Kansas vs Hiệu quả tấn công của Indianapolis

Stat KC Adv Ind
AVG Time of Poss 30:32 27:16
Chơi/trò chơi 60.0 69.0
Sân/chơi 6.7 5.3
Sân/vội vàng 4.9 4.5
Sân/vượt qua 7.9 6.3
Sân/hoàn thành 10.9 10,5
Rush Play % 37,50% 36,96%
QB bị sa thải % 1,33% 8,05%
Vượt qua % Chơi 62,50% 63,04%
Hoàn thành % 72,97% 60,00%
Int ném % 0,00% 5,00%
% Phản hồi % 71,43% 71,43%
Chuyển đổi FG % 100,00% 66,67%
Điểm/FGA 3.0 2.0
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,07 0,07
Punts/điểm 0,7 2.3
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 48.1 44.3
Lần thứ nhất/chơi 0,400 0,304
Chuyển đổi 3D % 45,00% 32,00%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 77,78% 28,57%
Lộn xộn rec % 50,00% 87,50%
Ga fumble rec % 80,00% 85,71%
Ta dò dẫm % 0,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 8.8 9.9
Hình phạt/chơi 0,04 0,04
XP chuyển đổi % 88,89% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - -

Thành phố Kansas vs Hiệu quả phòng thủ Indianapolis

Stat KC Adv Ind
Opp avg thời gian của poss 29:27 32:44
Opp chơi/trò chơi 68,5 67,5
Opp yard/play 5.0 4.7
Opp yard/Rush 3.9 2.7
Opp yard/pass 5.9 6.8
Opp yard/hoàn thành 8,9 9,5
OPP Rush Play % 33,58% 48,15%
Bao % 5,49% 4,29%
Opp pass play % 66,42% 51,85%
Hoàn thành OPP % 66,28% 71,64%
Opp int ném % 1,16% 0,00%
Pp phản hồi % 66,67% 70,00%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,08 0,09
OPP PUNTS/SCORE 1.6 1.5
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 40.7 40.8
OPP 1st Downs/Play 0,285 0,304
Opp 3d conv % 28,57% 36,67%
Opp 4d conv % 87,50% 66,67%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 75,00% 100,00%
Opp fumble rec % 50,00% 12,50%
Opp ga fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % 20,00% 14,29%
Opp hình phạt yds/bút 9.3 6.6
Opp hình phạt/chơi 0,03 0,03
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP 50,00% -