cá cược nhà cái U Mass tại Ngôi đền: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 2:00 PM - Philadelphia, PA
Tỷ lệ cược: Chùa vào 9,5, Tổng số điểm: 43

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat KHỐI LƯỢNG Adv TEM
Điểm/Trò chơi 10.0 7.0
Điểm/chơi 0,141 0.116
Biên độ điểm AVG -38,5 -16.0
Sân/trò chơi 235.0 221,5
Sân/chơi 3.3 3.7
TOP % (EXCL OT) 57,13% 44,00%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat KHỐI LƯỢNG Adv TEM
Điểm opp/trò chơi 48,5 23.0
Điểm opp/play 0,776 0,368
Opp yard/game 390.0 353.0
Opp yard/play 6.2 5.6
Takeaways/trò chơi 0,5 0,0
Đến lề/trò chơi -1.5 -1.5
Hình phạt yds/trò chơi 105.0 47,5

U Mass vs Đền tấn công hiệu quả

Stat KHỐI LƯỢNG Adv TEM
AVG Time of Poss 34:16 26:24
Chơi/trò chơi 71.0 60,5
Sân/chơi 3.3 3.7
Sân/vội vàng 3.6 1.9
Sân/vượt qua 2.3 5.4
Sân/hoàn thành 5.9 10.0
Rush Play % 78,87% 48,76%
QB bị sa thải % 6,67% 1,61%
Vượt qua % Chơi 21,13% 51,24%
Hoàn thành % 39,29% 54,10%
Int ném % 10,71% 1,64%
Chuyển đổi FG % 100,00% -
Điểm/FGA 3.0 -
Punts/chơi 0,09 0,09
Punts/điểm 3.3 5.5
Lần đầu tiên/chơi 0,190 0,207
Chuyển đổi 3D % 35,90% 27,59%
Chuyển đổi 4D % 71,43% 37,50%
RZ Ghi điểm % 100,00% 100,00%
Lộn xộn rec % 50,00% 42,86%
Ga fumble rec % 66,67% 60,00%
Ta dò dẫm % 33,33% 0,00%
Hình phạt yds/bút 10.0 9,5
Hình phạt/chơi 0,08 0,04

U Mass vs Hiệu quả phòng thủ chùa

Stat KHỐI LƯỢNG Adv TEM
Opp avg thời gian của poss 25:43 33:36
Opp chơi/trò chơi 62,5 62,5
Opp yard/play 6.2 5.6
Opp yard/Rush 5.7 4.3
Opp yard/pass 7.3 8.2
Opp yard/hoàn thành 14.0 11.4
OPP Rush Play % 60,80% 60,00%
Bao % 2,04% 6,00%
Opp pass play % 39,20% 40,00%
Hoàn thành OPP % 52,08% 72,34%
Opp int ném % 0,00% 0,00%
Opp fg conv % 100,00% 60,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 1.8
Opp punts/play 0,02 0,06
OPP PUNTS/SCORE 0,1 0,7
OPP Downs/Play đầu tiên 0,376 0,296
Opp 3d conv % 42,11% 21,74%
Opp 4d conv % 50,00% 100,00%
Opp rz ghi điểm % 91,67% 50,00%
Opp fumble rec % 50,00% 57,14%
Opp ga fumble rec % 66,67% 100,00%
Opp ta fumble rec % 33,33% 40,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.8 8.7
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06