các gói cầu thủ trong fo4 Chọn kế hoạch của bạn

Tất cả các kế hoạch bao gồm:

  • 3 trang web: Teamrankings, Betiq, Poolgenius
  • 5 Thể thao: NFL, NBA, MLB, NCAAF, NCAAB
  • Dự đoán trò chơi từ nhiều mô hình dữ liệu
  • Điểm lây lan, trên/dưới và chọn tiền
  • Nhân viên cá cược lựa chọn, prop và các lựa chọn khó chịu
  • Tỷ lệ dự đoán mùa và tỷ lệ tương lai
  • Hồ bơi bóng đá chọn (người sống sót, pickemem, bát)
  • NCAA Pool Picks (giá đỡ, Survivor, Calcutta) *
  • Xu hướng cá cược nhóm và số liệu thống kê đối sánh

* Các lựa chọn hồ bơi NCAA không được bao gồm trong bóng đá.