Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 2, NFC North (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#5

Vệt

W1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Minnesota L 7-23 Xa 0-1 0-1
09/18 Chicago W 27-10 Nhà 1-1 1-1
09/25 Vịnh Tampa 4:25 chiều Xa
10/02 New England 4:25 chiều Nhà
10/09 Người khổng lồ NY 9 giờ 30 phút sáng Trung tính
10/16 Máy bay phản lực NY 13:00 Nhà
18/10 Washington 13:00 Xa
10/30 Trâu 8:20 tối Xa
11/06 Detroit 13:00 Xa
11/13 Dallas 4:25 chiều Nhà
11/17 Tennessee 8:15 tối Nhà
27/11 Philadelphia 8:20 tối Xa
12/04 Chicago 13:00 Xa
12/19 La Rams 8:15 tối Nhà
12/25 Miami 13:00 Xa
01/01 Minnesota 4:25 chiều Nhà
01/08 Detroit 12:00 tối Nhà