Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, AFC South (0-2)

Ghi lại

0-2

Thứ hạng dự đoán

#22

Vệt

L2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Người khổng lồ NY L 20-21 Nhà 0-1 0-0
09/19 Trâu L 7-41 Xa 0-2 0-0
09/25 Las Vegas 13:00 Nhà
10/02 Indianapolis 13:00 Xa
10/09 Washington 13:00 Xa
18/10 Indianapolis 13:00 Nhà
10/30 Houston 4:05 chiều Xa
11/06 Thành phố Kansas 8:20 tối Xa
11/13 Denver 13:00 Nhà
11/17 Vịnh xanh 8:15 tối Xa
27/11 Cincinnati 13:00 Nhà
12/04 Philadelphia 13:00 Xa
12/11 Jacksonville 13:00 Nhà
12/18 LA Bộ sạc 4:25 chiều Xa
12/24 Houston 13:00 Nhà
12/29 Dallas 8:15 tối Nhà
01/08 Jacksonville 12:00 tối Xa