Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, NFC South (2-0)

Ghi lại

2-0

Thứ hạng dự đoán

#3

Vệt

W2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Dallas W 19-3 Xa 1-0 0-0
09/18 New Orleans W 20-10 Xa 2-0 1-0
09/25 Vịnh xanh 4:25 chiều Nhà
10/02 Thành phố Kansas 8:20 tối Nhà
10/09 Atlanta 13:00 Nhà
10/16 Pittsburgh 13:00 Xa
18/10 Carolina 13:00 Xa
27/10 Baltimore 8:15 tối Nhà
11/06 La Rams 4:25 chiều Nhà
11/13 Seattle 9 giờ 30 phút sáng Trung tính
27/11 Cleveland 13:00 Xa
12/05 New Orleans 8:15 tối Nhà
12/11 San Francisco 4:25 chiều Xa
12/18 Cincinnati 4:25 chiều Nhà
12/25 Arizona 8:20 tối Xa
01/01 Carolina 13:00 Nhà
01/08 Atlanta 12:00 tối Xa