du doan bong da wap Connecticut tại NC State: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Raleigh, NC
Tỷ lệ cược: NC State 39, Tổng số điểm: 49,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
NC State Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Connecticut Đăng ký để xem Đặt mua 5.2
NC State Đăng ký để xem Đặt mua 44.2

So sánh thống kê tấn công

Stat Conn Ncst
Sân/chơi 3.9 4.8
Điểm/chơi 0,197 0,375
Rush Play % 57,23% 53,91%
Vượt qua % Chơi 42,77% 46,09%
Hoàn thành % 47,22% 57,89%
3d conv % 29,27% 34,48%
RZ Ghi điểm % 100,00% 60,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Conn Ncst
Opp yard/play 6.2 5.2
Điểm opp/play 0,582 0,241
Hoàn thành OPP % 74,70% 59,52%
Opp 3d conv % 53,85% 37,93%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 100,00%