Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 3, Tây Nam (40-50)

Ghi lại

40-50

Thứ hạng dự đoán

#19

Vệt

L2

Kết quả và lịch trình

Ngày PHẢN ĐỐI Kết quả Địa điểm W/l Div
10/20 Philadelphia L 97-117 Nhà 0-1 0-0
22/10 Chicago L 112-128 Xa 0-2 0-0
18/10 Minnesota L 89-96 Xa 0-3 0-0
10/25 Minnesota W 107-98 Xa 1-3 0-0
27/10 Atlanta L 99-102 Nhà 1-4 0-0
29/10 Sacramento L 109-113 Nhà 1-5 0-0
10/30 Newyork L 117-123 Nhà 1-6 0-0
11/02 Phượng Hoàng L 100-112 Xa 1-7 0-0
11/03 Sacramento L 99-112 Xa 1-8 0-0
11/05 Golden State L 85-126 Xa 1-9 0-0
11/08 Dallas L 92-108 Xa 1-10 0-1
11/10 Thành phố Okla L 100-108 Nhà 1-11 0-1
11/12 Brooklyn L 112-120 Nhà 1-12 0-1
11/13 Memphis W 112-101 Nhà 2-12 1-1
11/15 Washington L 100-105 Xa 2-13 1-1
11/17 Miami L 98-113 Xa 2-14 1-1
11/19 La Clippers W 94-81 Nhà 3-14 1-1
11/20 Indiana L 94-111 Xa 3-15 1-1
22/11 Minnesota L 96-110 Nhà 3-16 1-1
11/24 Washington W 127-102 Nhà 4-16 1-1
26/11 Utah W 98-97 Xa 5-16 1-1
27/11 Utah L 105-127 Xa 5-17 1-1
29/11 La Clippers W 123-104 Xa 6-17 1-1
12/01 Dallas L 107-139 Nhà 6-18 1-2
12/03 Dallas W 107-91 Xa 7-18 2-2
12/05 Houston L 108-118 Xa 7-19 23
12/08 Denver L 114-120 Nhà 7-20 23
12/10 Detroit W 109-93 Nhà 8-20 23
12/12 San Antonio L 97-112 Xa 8-21 2-4
12/15 Thành phố Okla W 113-110 Xa 9-21 2-4
12/17 Milwaukee W 116-112 Nhà 10-21 2-4
12/21 Portland W 111-97 Nhà 11-21 2-4
12/23 Orlando W 110-104 Xa 12-21 2-4
12/26 Thành phố Okla L 112-117 Xa 12-22 2-4
12/28 Cleveland W 108-104 Nhà 13-22 2-4
01/01 Milwaukee L 113-136 Xa 13-23 2-4
03/01 Utah L 104-115 Nhà 13-24 2-4
04/01 Phượng Hoàng L 110-123 Nhà 13-25 2-4
06/01 Golden State W 101-96 Nhà 14-25 2-4
01/01 Toronto L 101-105 Xa 14-26 2-4
01/11 Minnesota W 128-125 Nhà 15-26 2-4
01/13 La Clippers W 113-89 Nhà 16-26 2-4
01/15 Brooklyn L 105-120 Xa 16-27 2-4
01/17 Boston L 92-104 Xa 16-28 2-4
01/20 Newyork W 102-91 Xa 17-28 2-4
01/24 Indiana W 117-113 Nhà 18-28 2-4
01/25 Philadelphia L 107-117 Xa 18-29 2-4
01/28 Denver L 105-116 Nhà 18-30 2-4
01/29 Boston L 97-107 Nhà 18-31 2-4
01/31 Cleveland L 90-93 Xa 18-32 2-4
01/02 Detroit W 111-101 Xa 19-32 2-4
04/02 Denver W 113-105 Xa 20-32 2-4
06/02 Houston W 120-107 Xa 21-32 3-4
08/02 Houston W 110-97 Nhà 22-32 4-4
02/10 Miami L 97-112 Nhà 22-33 4-4
02/12 San Antonio L 114-124 Nhà 22-34 4-5
02/14 Toronto W 120-90 Nhà 23-34 4-5
02/15 Memphis L 109-121 Nhà 23-35 4-6
02/17 Dallas L 118-125 Nhà 23-36 4-7
02/25 Phượng Hoàng W 117-102 Xa 24-36 4-7
02/27 La Lakers W 123-95 Xa 25-36 4-7
02/03 Sacramento W 125-95 Nhà 26-36 4-7
04/03 Utah W 124-90 Nhà 27-36 4-7
06/03 Denver L 130-138 Xa 27-37 4-7
08 Memphis L 111-132 Xa 27-38 4-8
09 09 Orlando L 102-108 Nhà 27-39 4-8
03/11 Charlotte L 120-142 Nhà 27-40 4-8
03/13 Houston W 130-105 Nhà 28-40 5-8
03/15 Phượng Hoàng L 115-131 Nhà 28-41 5-8
03/18 San Antonio W 124-91 Xa 29-41 6-8
03/20 Atlanta W 117-112 Xa 30-41 6-8
03/21 Charlotte L 103-106 Xa 30-42 6-8
03/24 Chicago W 126-109 Nhà 31-42 6-8
03/26 San Antonio L 103-107 Nhà 31-43 6-9
03/27 La Lakers W 116-108 Nhà 32-43 6-9
03/30 Portland W 117-107 Xa 33-43 6-9
04/01 La Lakers W 114-111 Xa 34-43 6-9
04/03 La Clippers L 100-119 Xa 34-44 6-9
04/05 Sacramento W 123-109 Xa 35-44 6-9
04/07 Portland W 127-94 Nhà 36-44 6-9
04/09 Memphis L 114-141 Xa 36-45 6-10
04/10 Golden State L 107-128 Nhà 36-46 6-10
04/13 San Antonio W 113-103 Nhà 37-46 7-10
04/15 La Clippers W 105-101 Xa 38-46 7-10
04/17 Phượng Hoàng L 99-110 Xa 38-47 7-10
04/19 Phượng Hoàng W 125-114 Xa 39-47 7-10
04/22 Phượng Hoàng L 111-114 Nhà 39-48 7-10
04/24 Phượng Hoàng W 118-103 Nhà 40-48 7-10
04/26 Phượng Hoàng L 97-112 Xa 40-49 7-10
04/28 Phượng Hoàng L 109-115 Nhà 40-50 7-10