fifa online 4 addict Boise State tại Tx el paso: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022 9:00 tối - El Paso, TX
Tỷ lệ cược: Boise State bằng 15,5, Tổng số điểm: 45,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat BSU Adv UTEP
Điểm/Trò chơi 24.0 14.0
Điểm/chơi 0,358 0,190
Biên độ điểm AVG 0,0 -15.0
Sân/trò chơi 314,5 344.3
Sân/chơi 4.7 4.7
TOP % (EXCL OT) 48,96% 49,55%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat BSU Adv UTEP
Điểm opp/trò chơi 24.0 29.0
Điểm opp/play 0,393 0,438
Opp yard/game 296.5 375.8
Opp yard/play 4.9 5.7
Takeaways/trò chơi 1.5 1.5
Đến lề/trò chơi -1.5 -1.3
Hình phạt yds/trò chơi 56,5 62.0

Boise State vs TX El Paso Hiệu quả tấn công

Stat BSU Adv UTEP
AVG Time of Poss 29:21 29:43
Chơi/trò chơi 67.0 73,5
Sân/chơi 4.7 4.7
Sân/vội vàng 4.1 3.0
Sân/vượt qua 5.6 6.1
Sân/hoàn thành 9.1 12.3
Rush Play % 50,00% 37,42%
QB bị sa thải % 5,97% 6,52%
Vượt qua % Chơi 50,00% 62,59%
Hoàn thành % 61,90% 49,42%
Int ném % 6,35% 2,91%
Chuyển đổi FG % 50,00% 87,50%
Điểm/FGA 1.5 2.6
Punts/chơi 0,10 0,05
Punts/điểm 1.8 1.3
Lần đầu tiên/chơi 0,239 0,279
Chuyển đổi 3D % 28,57% 30,36%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 42,86%
RZ Ghi điểm % 25,00% 75,00%
Lộn xộn rec % 40,00% 47,06%
Ga fumble rec % 33,33% 40,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 57,14%
Hình phạt yds/bút 10.3 10.3
Hình phạt/chơi 0,04 0,04

Boise State vs TX El Paso Hiệu quả phòng thủ

Stat BSU Adv UTEP
Opp avg thời gian của poss 30:36 30:16
Opp chơi/trò chơi 61.0 66.3
Opp yard/play 4.9 5.7
Opp yard/Rush 3.2 5.0
Opp yard/pass 7.5 7.2
Opp yard/hoàn thành 16.3 13.3
OPP Rush Play % 52,46% 61,89%
Bao % 10,34% 4,95%
Opp pass play % 47,54% 38,11%
Hoàn thành OPP % 46,15% 54,17%
Opp int ném % 3,85% 2,08%
Opp fg conv % 50,00% 57,14%
Điểm OPP/FGA 1.5 1.7
Opp punts/play 0,11 0,07
OPP PUNTS/SCORE 1.8 0,9
OPP Downs/Play đầu tiên 0,205 0,306
Opp 3d conv % 18,52% 32,65%
Opp 4d conv % 50,00% 80,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 75,00%
Opp fumble rec % 60,00% 52,94%
Opp ga fumble rec % 50,00% 42,86%
Opp ta fumble rec % 66,67% 60,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.2 10.1
Opp hình phạt/chơi 0,07 0,05