Mẫu của các lựa chọn cá cược bóng đá đại học năm 2012 của chúng tôi

Về việc chọn cá cược bát của chúng tôi

Dự đoán và chọn bóng đá cao cấp của chúng tôi được thúc đẩy bởi các mô hình máy tính phân tích hàng triệu điểm dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật thống kê để dự đoán các trò chơi, bao gồm cây quyết định, điểm tương tự và xếp hạng sức mạnh.

Chúng tôi xuất bản một người chiến thắng trò chơi, Point Spread, Over/Under và Tiền giá trị chọn cho tất cả các trò chơi bóng đá đại học giữa các đội FBS, cộng với tỷ lệ cược giành chiến thắng cho mỗi lần chọn.

Cuối cùng, chúng tôi cung cấp sự minh bạch đầy đủ với Báo cáo chính xác dự đoán, theo dõi hiệu suất chọn lịch sử của chúng tôi.