gambit dota 2 Florida tại Tennessee: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Knoxville, TN
Tỷ lệ cược: Tennessee bởi 10,5, Tổng số điểm: 62

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Fla Adv Tenn
Điểm/Trò chơi 25.3 52.0
Điểm/chơi 0,437 0,655
Biên độ điểm AVG -1.3 +37.7
Sân/trò chơi 354.3 553.7
Sân/chơi 6.1 7.0
TOP % (EXCL OT) 43,33% 44,31%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Fla Adv Tenn
Điểm opp/trò chơi 26.7 14.3
Điểm opp/play 0,385 0,188
Opp yard/game 391.0 345.0
Opp yard/play 5.6 4.5
Takeaways/trò chơi 1.7 2.0
Đến lề/trò chơi 0,0 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 38.0 78.7

Florida vs Hiệu quả tấn công của Tennessee

Stat Fla Adv Tenn
AVG Time of Poss 26:00 26:34
Chơi/trò chơi 58.0 79.3
Sân/chơi 6.1 7.0
Sân/vội vàng 6.7 4.2
Sân/vượt qua 5.5 10.9
Sân/hoàn thành 10.3 15.1
Rush Play % 54,60% 55,04%
QB bị sa thải % 2,53% 4,67%
Vượt qua % Chơi 45,40% 44,96%
Hoàn thành % 53,25% 72,55%
Int ném % 5,19% 0,00%
Chuyển đổi FG % 100,00% 75,00%
Điểm/FGA 3.0 2.3
Punts/chơi 0,06 0,04
Punts/điểm 0,8 0,4
Lần đầu tiên/chơi 0,299 0,336
Chuyển đổi 3D % 38,89% 40,48%
Chuyển đổi 4D % 60,00% 88,89%
RZ Ghi điểm % 87,50% 100,00%
Lộn xộn rec % 60,00% 55,56%
Ga fumble rec % 66,67% 40,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 75,00%
Hình phạt yds/bút 7.1 9.8
Hình phạt/chơi 0,04 0,05

Florida vs Hiệu quả phòng thủ Tennessee

Stat Fla Adv Tenn
Opp avg thời gian của poss 34:00 33:23
Opp chơi/trò chơi 69.3 76.3
Opp yard/play 5.6 4.5
Opp yard/Rush 5.3 2.8
Opp yard/pass 6.4 5.9
Opp yard/hoàn thành 11.4 9.6
OPP Rush Play % 58,17% 38,86%
Bao % 3,45% 5,71%
Opp pass play % 41,83% 61,14%
Hoàn thành OPP % 55,95% 62,12%
Opp int ném % 4,76% 2,27%
Opp fg conv % 75,00% 62,50%
Điểm OPP/FGA 2.3 1.9
Opp punts/play 0,04 0,07
OPP PUNTS/SCORE 0,5 1.9
OPP Downs/Play đầu tiên 0,313 0,266
Opp 3d conv % 48,78% 22,22%
Opp 4d conv % 50,00% 42,86%
Opp rz ghi điểm % 73,33% 70,00%
Opp fumble rec % 40,00% 44,44%
Opp ga fumble rec % 50,00% 25,00%
Opp ta fumble rec % 33,33% 60,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.0 7.2
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06