garena fifa 3 Detroit tại Minnesota: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Minneapolis, MN
Tỷ lệ cược: Minnesota 6, Tổng số điểm: 53,5

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Det Adv Tối thiểu
Điểm/Trò chơi 35,5 15.0
Điểm/chơi 0,559 0,250
Biên độ điểm AVG +3.0 -0,5
Sân/trò chơi 405,5 329,5
Sân/chơi 6.4 5.5
TOP % (EXCL OT) 46,99% 45,96%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Det Adv Tối thiểu
Điểm opp/trò chơi 32,5 15,5
Điểm opp/play 0,451 0,240
Opp yard/game 425,5 412.0
Opp yard/play 5.9 6.4
Takeaways/trò chơi 0,5 1.5
Đến lề/trò chơi 0,0 0,0
Hình phạt yds/trò chơi 35.0 22,5

Detroit vs Hiệu quả tấn công của Minnesota

Stat Det Adv Tối thiểu
AVG Time of Poss 28:11 27:34
Chơi/trò chơi 63,5 60.0
Sân/chơi 6.4 5.5
Sân/vội vàng 7.2 4.8
Sân/vượt qua 6.2 6.0
Sân/hoàn thành 10.7 9.4
Rush Play % 40,94% 32,50%
QB bị sa thải % 5,33% 3,70%
Vượt qua % Chơi 59,06% 67,50%
Hoàn thành % 57,75% 64,10%
Int ném % 1,41% 3,85%
% Phản hồi % 23,08% 62,50%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,07 0,08
Punts/điểm 0,8 1.7
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 46.2 45.2
Lần thứ nhất/chơi 0,315 0,325
Chuyển đổi 3D % 48,15% 32,00%
Chuyển đổi 4D % 33,33% 100,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 80,00% 28,57%
Lộn xộn rec % 50,00% 66,67%
Ga fumble rec % 100,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 50,00%
Hình phạt yds/bút 8.8 5.6
Hình phạt/chơi 0,03 0,03
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - -

Detroit vs Hiệu quả phòng thủ của bang Minnesota

Stat Det Adv Tối thiểu
Opp avg thời gian của poss 31:48 32:25
Opp chơi/trò chơi 72.0 64,5
Opp yard/play 5.9 6.4
Opp yard/Rush 5.1 5.3
Opp yard/pass 7.0 7.9
Opp yard/hoàn thành 11.4 10.6
OPP Rush Play % 41,67% 40,31%
Bao % 7,14% 9,09%
Opp pass play % 58,33% 59,69%
Hoàn thành OPP % 61,54% 74,29%
Opp int ném % 1,28% 2,86%
Pp phản hồi % 76,92% 50,00%
Opp fg conv % 100,00% 50,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 1.5
Khối fg % 0,00% 50,00%
Opp punts/play 0,06 0,06
OPP PUNTS/SCORE 0,9 1.6
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 42.0 43.3
OPP 1st Downs/Play 0,333 0,357
Opp 3d conv % 53,13% 45,45%
Opp 4d conv % 60,00% 0,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 87,50% 40,00%
Opp fumble rec % 50,00% 33,33%
Opp ga fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp ta fumble rec % 0,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.5 7.0
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,04
Chuyển đổi OPP XP % 85,71% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP 50,00% -