hôm nay có đá banh không Baltimore tại New England: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Foxborough, MA
Tỷ lệ cược: Baltimore 3, Tổng số điểm: 43,5

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat BAL Adv Ne
Điểm/Trò chơi 31.0 12.0
Điểm/chơi 0,579 0,200
Biên độ điểm AVG +5,5 -5.0
Sân/trò chơi 373,5 323,5
Sân/chơi 7.0 5.4
TOP % (EXCL OT) 43,93% 50,92%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat BAL Adv Ne
Điểm opp/trò chơi 25,5 17.0
Điểm opp/play 0,345 0,291
Opp yard/game 463,5 275.0
Opp yard/play 6.3 4.7
Takeaways/trò chơi 2.0 1.0
Đến lề/trò chơi +1,5 -1.0
Hình phạt yds/trò chơi 17.0 35.0

Baltimore vs Hiệu quả tấn công ở New England

Stat BAL Adv Ne
AVG Time of Poss 26:21 30:33
Chơi/trò chơi 53,5 60.0
Sân/chơi 7.0 5.4
Sân/vội vàng 4.7 3.8
Sân/vượt qua 9.0 6.8
Sân/hoàn thành 13.9 10.6
Rush Play % 42,99% 44,17%
QB bị sa thải % 3,28% 2,99%
Vượt qua % Chơi 57,01% 55,83%
Hoàn thành % 64,41% 64,62%
Int ném % 1,69% 3,08%
% Phản hồi % 75,00% 66,67%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,07 0,06
Punts/điểm 0,8 1.8
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 39.3 34,9
Lần thứ nhất/chơi 0,336 0,292
Chuyển đổi 3D % 34,78% 50,00%
Chuyển đổi 4D % 33,33% 0,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 60,00% 50,00%
Lộn xộn rec % 75,00% 20,00%
Ga fumble rec % 100,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 33,33%
Hình phạt yds/bút 5.7 7.0
Hình phạt/chơi 0,02 0,04
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - -

Baltimore vs Hiệu quả phòng thủ New England

Stat BAL Adv Ne
Opp avg thời gian của poss 33:38 29:27
Opp chơi/trò chơi 74.0 58,5
Opp yard/play 6.3 4.7
Opp yard/Rush 4.8 3.5
Opp yard/pass 7.0 6.0
Opp yard/hoàn thành 10,4 9.0
OPP Rush Play % 23,65% 38,46%
Bao % 3,54% 8,33%
Opp pass play % 76,35% 61,54%
Hoàn thành OPP % 66,97% 66,67%
Opp int ném % 2,75% 1,52%
Pp phản hồi % 80,00% 55,56%
Opp fg conv % 50,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 1.5 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,05 0,07
OPP PUNTS/SCORE 1.0 1.1
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 39.1 42.0
OPP 1st Downs/Play 0,345 0,291
Opp 3d conv % 36,00% 48,28%
Opp 4d conv % 83,33% 100,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 83,33% 25,00%
Opp fumble rec % 25,00% 80,00%
Opp ga fumble rec % 50,00% 66,67%
Opp ta fumble rec % 0,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.4 5.7
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,03
Chuyển đổi OPP XP % 85,71% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP - 100,00%