kèo bóng đá nhà cái Kansas st tại Oklahoma: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 8:00 tối - Norman, ok
Tỷ lệ cược: Oklahoma 12,5, Tổng số điểm: 54

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat KSU Adv Okla
Điểm/Trò chơi 25.0 42.3
Điểm/chơi 0,368 0,588
Biên độ điểm AVG +10.5 +32.3
Sân/trò chơi 336.0 500,7
Sân/chơi 4.9 7.0
TOP % (EXCL OT) 53,11% 41,52%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat KSU Adv Okla
Điểm opp/trò chơi 14,5 10.0
Điểm opp/play 0,215 0,123
Opp yard/game 279.0 312.7
Opp yard/play 4.1 3.8
Takeaways/trò chơi 3.0 1.7
Đến lề/trò chơi +2,5 +1.3
Hình phạt yds/trò chơi 45,5 49,7

Kansas st vs Oklahoma hiệu quả tấn công

Stat KSU Adv Okla
AVG Time of Poss 31:52 24:54
Chơi/trò chơi 68.0 72.0
Sân/chơi 4.9 7.0
Sân/vội vàng 5.0 5.5
Sân/vượt qua 4.9 9.8
Sân/hoàn thành 8.4 14,5
Rush Play % 62,50% 59,26%
QB bị sa thải % 0,00% 7,95%
Vượt qua % Chơi 37,50% 40,74%
Hoàn thành % 58,82% 67,90%
Int ném % 0,00% 0,00%
Chuyển đổi FG % 75,00% 66,67%
Điểm/FGA 2.3 2.0
Punts/chơi 0,08 0,06
Punts/điểm 1.2 0,6
Lần đầu tiên/chơi 0,243 0,343
Chuyển đổi 3D % 21,43% 44,44%
Chuyển đổi 4D % 42,86% 60,00%
RZ Ghi điểm % 83,33% 91,67%
Lộn xộn rec % 50,00% 54,55%
Ga fumble rec % 50,00% 80,00%
Ta dò dẫm % - 33,33%
Hình phạt yds/bút 7.0 8.3
Hình phạt/chơi 0,05 0,04

Kansas st vs Hiệu quả phòng thủ Oklahoma

Stat KSU Adv Okla
Opp avg thời gian của poss 28:08 35:05
Opp chơi/trò chơi 67,5 81.3
Opp yard/play 4.1 3.8
Opp yard/Rush 3.4 2.8
Opp yard/pass 5.3 5.7
Opp yard/hoàn thành 10.9 9.3
OPP Rush Play % 55,56% 52,46%
Bao % 5,00% 11,21%
Opp pass play % 44,44% 47,54%
Hoàn thành OPP % 49,12% 61,17%
Opp int ném % 10,53% 2,91%
Opp fg conv % 100,00% 75,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 2.3
Opp punts/play 0,10 0,07
OPP PUNTS/SCORE 2.2 3.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,237 0,275
Opp 3d conv % 21,43% 35,42%
Opp 4d conv % 100,00% 20,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 60,00%
Opp fumble rec % 50,00% 45,45%
Opp ga fumble rec % - 66,67%
Opp ta fumble rec % 50,00% 20,00%
Opp hình phạt yds/bút 6.5 8.1
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,04