Định nghĩa
Đội Hồ sơ thắng thua Thắng lợi % Mov Chạy dòng +/-
LA Dodgers 103-45-0 69,6% 2.2 +0.8
Houston 98-51-0 65,8% 1.4 +0.3
NY Mets 95-55-0 63,3% 1.0 +0.2
Atlanta 93-55-0 62,8% 1.2 +0.3
NY Yankees 89-58-0 60,5% 1.4 +0.2
St. Louis 87-62-0 58,4% 0,8 +0,5
Toronto 84-64-0 56,8% 0,5 -0,5
thành phố San Diego 82-66-0 55,4% 0,2 -0.3
Vịnh Tampa 82-66-0 55,4% 0,4 -0.1
Seattle 81-66-0 55,1% 0,5 +0,5
Cleveland 81-67-0 54,7% 0,3 +0.3
Philadelphia 80-67-0 54,4% 0,4 -0.1
Milwaukee 78-70-0 52,7% 0,1 -0.7
Baltimore 76-71-0 51,7% -0.1 +0.8
Chi Sox 76-72-0 51,4% 0,0 -0,5
Minnesota 73-75-0 49,3% 0,1 -0.3
Boston 72-75-0 49,0% -0.2 -0.2
Người khổng lồ SF 71-77-0 48,0% 0,0 -0.4
Arizona 69-80-0 46,3% -0.2 +0,5
LA thiên thần 65-83-0 43,9% -0.4 -0.4
Colorado 64-84-0 43,2% -0,9 0,0
Texas 63-84-0 42,9% -0.2 +0.3
Chi Cubs 63-85-0 42,6% -0.7 -0.1
Miami 61-88-0 40,9% -0.7 -0.3
Thành phố Kansas 59-89-0 39,9% -1.1 -0.1
Cincinnati 58-90-0 39,2% -0,9 0,0
Detroit 57-91-0 38,5% -1.1 -0.1
Pittsburgh 55-93-0 37,2% -1.5 -0.3
Oakland 54-94-0 36,5% -1.3 -0.1
Washington 51-97-0 34,5% -1.4 -0.4