kèo nhà cái bóng đá hôm nay Trâu tại Miami: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 1:00 chiều - Vườn Miami, FL
Tỷ lệ cược: Buffalo bằng 5,5, Tổng số điểm: 53

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat BUF Adv Mia
Điểm/Trò chơi 36.0 31.0
Điểm/chơi 0,585 0,484
Biên độ điểm AVG +27,5 +8,5
Sân/trò chơi 413,5 427.0
Sân/chơi 6.7 6.7
TOP % (EXCL OT) 52,33% 56,07%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat BUF Adv Mia
Điểm opp/trò chơi 8,5 22,5
Điểm opp/play 0,143 0,417
Opp yard/game 215.0 372.0
Opp yard/play 3.6 6.9
Takeaways/trò chơi 3.5 1.5
Đến lề/trò chơi +1,5 +0,5
Hình phạt yds/trò chơi 42.0 35,5

Trâu vs Hiệu quả tấn công của Miami

Stat BUF Adv Mia
AVG Time of Poss 31:24 33:38
Chơi/trò chơi 61,5 64.0
Sân/chơi 6.7 6.7
Sân/vội vàng 4.5 3.7
Sân/vượt qua 8,5 8,5
Sân/hoàn thành 11.6 11.9
Rush Play % 39,84% 32,03%
QB bị sa thải % 4,05% 4,60%
Vượt qua % Chơi 60,16% 67,97%
Hoàn thành % 73,24% 71,08%
Int ném % 2,82% 2,41%
% Phản hồi % 50,00% 83,33%
Chuyển đổi FG % 100,00% 100,00%
Điểm/FGA 3.0 3.0
FG bị chặn % 0,00% 0,00%
Punts/chơi 0,02 0,05
Punts/điểm 0,3 0,6
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 48.3 41.3
Lần thứ nhất/chơi 0,374 0,352
Chuyển đổi 3D % 60,87% 52,00%
Chuyển đổi 4D % 66,67% 100,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 71,43% 66,67%
Lộn xộn rec % 33,33% 80,00%
Ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 50,00% 66,67%
Hình phạt yds/bút 6.5 5.9
Hình phạt/chơi 0,05 0,05
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % - -

Trâu vs Hiệu quả phòng thủ của Miami

Stat BUF Adv Mia
Opp avg thời gian của poss 28:36 26:21
Opp chơi/trò chơi 59,5 54.0
Opp yard/play 3.6 6.9
Opp yard/Rush 2.9 5.0
Opp yard/pass 4.6 8.7
Opp yard/hoàn thành 7.3 12.2
OPP Rush Play % 37,82% 43,52%
Bao % 12,16% 3,28%
Opp pass play % 62,18% 56,48%
Hoàn thành OPP % 63,08% 71,19%
Opp int ném % 7,69% 1,69%
Pp phản hồi % 100,00% 66,67%
Opp fg conv % 100,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 3.0
Khối fg % 0,00% 0,00%
Opp punts/play 0,08 0,05
OPP PUNTS/SCORE 3.3 0,7
Khối punt % 0,00% 0,00%
Opp net yds/punt 43.2 38.2
OPP 1st Downs/Play 0,261 0,370
Opp 3d conv % 40,00% 36,84%
Opp 4d conv % 75,00% 25,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 66,67% 75,00%
Opp fumble rec % 66,67% 20,00%
Opp ga fumble rec % 50,00% 33,33%
Opp ta fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.0 5.0
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,02
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP - -