kèo nhà cái com trực tiếp Detroit tại Baltimore: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 7:05 tối - Baltimore, MD
Tỷ lệ cược: Baltimore 1,5, Tổng số điểm: 8,5

Chỉ số đánh bóng chính

Stat Det Adv BAL
Đánh avg 0,229 0,234
Trên cơ sở + slugging % 0,628 0,691
Babip 0,290 0,282
Thành công rực rỡ % 1,8% 2,8%
Làm văng ra % 24,3% 23,0%
Cơ sở bổ sung đạt % 6,4% 7,8%
Chạy/trò chơi 3.35 4.12
Chạy chênh lệch -161.0 -11.0

Số liệu thống kê chính

Stat Det Adv BAL
Kiếm được trung bình chạy 4.10 3,93
ROI DA 1.288 1.287
Tấn công/9 7.54 7.60
Lượt truy cập/9 8.44 8,86
Chạy về nhà/9 1.05 1.09
OPP đánh avg 0,246 0,256
Lỗi/trò chơi 0,59 0,57
Chơi đôi/trò chơi 0,84 0,91

Detroit vs Hiệu quả tấn công của Baltimore

Stat Det Adv BAL
Tổng số cơ sở/trò chơi 11,36 12,97
Slugging % 0,343 0,387
Trên cơ sở % 0,285 0,304
Tại dơi/nhà chạy 51,63 32,18
Cơ sở bị đánh cắp % 64,5% 74,8%
Đi bộ % 6,5% 7,8%
Lượt truy cập cho các cơ sở bổ sung % 30,2% 37,0%

Detroit vs Hiệu quả phòng thủ của Baltimore

Stat Det Adv BAL
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 13,09 13,95
Opp slugging % 0,393 0,410
Opp trên cơ sở % 0,314 0,315
Opp tại dơi/chạy về nhà 32,62 31.63
OPP bị đánh cắp cơ sở % 71,6% 72,7%
OPP đi bộ % 8,3% 7,2%
OPP HITS cho các cơ sở bổ sung % 32,9% 34,3%