Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 2, AFC East (2-0)

Ghi lại

2-0

Thứ hạng dự đoán

#1

Vệt

W2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/08 La Rams W 31-10 Xa 1-0 0-0
09/19 Tennessee W 41-7 Nhà 2-0 0-0
09/25 Miami 13:00 Xa
10/02 Baltimore 13:00 Xa
10/09 Pittsburgh 13:00 Nhà
10/16 Thành phố Kansas 4:25 chiều Xa
10/30 Vịnh xanh 8:20 tối Nhà
11/06 Máy bay phản lực NY 13:00 Xa
11/13 Minnesota 13:00 Nhà
11/20 Cleveland 13:00 Nhà
11/24 Detroit 12:30 tối Xa
12/01 New England 8:15 tối Xa
12/11 Máy bay phản lực NY 13:00 Nhà
12/18 Miami 12:00 tối Nhà
12/24 Chicago 13:00 Xa
01/02 Cincinnati 8.30 tối Xa
01/08 New England 12:00 tối Nhà