Đội Liên kết nhóm
Butler Bulldogs Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Huskies Connecticut Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Creighton Bluejays Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Depaul Blue Demons Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Georgetown Hoyas Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Đại bàng vàng Marquette Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Tu sĩ Providence Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Cướp biển Seton Hall Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Bão đỏ St. John Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Villanova Wildcats Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Xavier Musketeers Thứ hạngThì Số liệu thống kê