kêt qua bóng da Baylor tại Tiểu bang Iowa: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Ames, ia
Tỷ lệ cược: Tiểu bang Iowa 3, Tổng số điểm: 46

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat VỊNH Adv ISU
Điểm/Trò chơi 31.0 26,5
Điểm/chơi 0,422 0,340
Biên độ điểm AVG +14,5 +18.0
Sân/trò chơi 396.0 388.0
Sân/chơi 5.4 5.0
TOP % (EXCL OT) 52,26% 57,74%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat VỊNH Adv ISU
Điểm opp/trò chơi 16,5 8,5
Điểm opp/play 0,224 0,144
Opp yard/game 317.0 191,5
Opp yard/play 4.3 3.2
Takeaways/trò chơi 0,5 3.0
Đến lề/trò chơi -1.0 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 86.0 56,5

Baylor vs Hiệu quả tấn công của bang Iowa

Stat VỊNH Adv ISU
AVG Time of Poss 31:21 34:38
Chơi/trò chơi 73,5 78.0
Sân/chơi 5.4 5.0
Sân/vội vàng 5.1 4.0
Sân/vượt qua 6.2 6.1
Sân/hoàn thành 9.9 8,5
Rush Play % 59,18% 46,79%
QB bị sa thải % 6,67% 3,61%
Vượt qua % Chơi 40,82% 53,21%
Hoàn thành % 62,50% 71,25%
Int ném % 1,79% 2,50%
Chuyển đổi FG % 0,00% 100,00%
Điểm/FGA 0,0 3.0
Punts/chơi 0,06 0,05
Punts/điểm 1.0 1.0
Lần đầu tiên/chơi 0,306 0,276
Chuyển đổi 3D % 44,83% 44,12%
Chuyển đổi 4D % 66,67% 66,67%
RZ Ghi điểm % 71,43% 75,00%
Lộn xộn rec % 33,33% 50,00%
Ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 66,67%
Hình phạt yds/bút 9.1 8.1
Hình phạt/chơi 0,06 0,05

Baylor vs Hiệu quả phòng thủ của bang Iowa

Stat VỊNH Adv ISU
Opp avg thời gian của poss 28:38 25:21
Opp chơi/trò chơi 73,5 59.0
Opp yard/play 4.3 3.2
Opp yard/Rush 2.5 1.7
Opp yard/pass 6.2 4.6
Opp yard/hoàn thành 9.8 8.6
OPP Rush Play % 45,58% 39,83%
Bao % 5,00% 7,04%
Opp pass play % 54,42% 60,17%
Hoàn thành OPP % 63,16% 53,03%
Opp int ném % 0,00% 3,03%
Opp fg conv % 40,00% 50,00%
Điểm OPP/FGA 1.2 1.5
Opp punts/play 0,07 0,10
OPP PUNTS/SCORE 1.7 6.0
OPP Downs/Play đầu tiên 0,279 0,195
Opp 3d conv % 25,00% 20,83%
Opp 4d conv % 40,00% 33,33%
Opp rz ghi điểm % 57,14% 66,67%
Opp fumble rec % 66,67% 50,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 33,33%
Opp ta fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 8.3 5.6
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,03