kết quả bóng đá hôm Arizona tại California: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 5:30 chiều - Berkeley, ca.
Tỷ lệ cược: California 3, Tổng số điểm: 50

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Chấn thương Arizona

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Sẽ Plummer QB 8/26 Vai NGOÀI Plummer đã hết hoa hồng sau khi trải qua phẫu thuật vai, và anh ta sẽ bỏ lỡ một khoảng thời gian không xác định.

Chấn thương California

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
California không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.