kết quả bóng đá hom nay Atlanta tại Seattle: Số liệu thống kê hiệu quả

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 4:25 chiều - Seattle, WA
Tỷ lệ cược: Seattle by 2, Tổng số điểm: 42

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat ATL Adv BIỂN
Điểm/Trò chơi 26,5 12.0
Điểm/chơi 0,417 0,250
Biên độ điểm AVG -2,5 -9,5
Sân/trò chơi 338,5 234,5
Sân/chơi 5.3 4.9
TOP % (EXCL OT) 52,78% 40,01%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat ATL Adv BIỂN
Điểm opp/trò chơi 29.0 21,5
Điểm opp/play 0,483 0,321
Opp yard/game 361.0 403.0
Opp yard/play 6.0 6.0
Takeaways/trò chơi 2.0 1.0
Đến lề/trò chơi -0,5 -1.0
Hình phạt yds/trò chơi 42.0 91,5

Atlanta vs Hiệu quả tấn công của Seattle

Stat ATL Adv BIỂN
AVG Time of Poss 31:40 24:00
Chơi/trò chơi 63,5 48.0
Sân/chơi 5.3 4.9
Sân/vội vàng 4.5 3.4
Sân/vượt qua 6.5 6.1
Sân/hoàn thành 10,4 7.6
Rush Play % 51,18% 34,38%
QB bị sa thải % 4,84% 6,35%
Vượt qua % Chơi 48,82% 65,63%
Hoàn thành % 62,71% 79,66%
Int ném % 3,39% 3,39%
% Phản hồi % 90,91% 50,00%
Chuyển đổi FG % 71,43% 100,00%
Điểm/FGA 2.1 3.0
FG bị chặn % 14,29% 0,00%
Punts/chơi 0,04 0,07
Punts/điểm 0,5 1.8
Punt bị chặn % 0,00% 0,00%
Net YDS/Punt 42.6 46.3
Lần thứ nhất/chơi 0,339 0,344
Chuyển đổi 3D % 34,78% 44,44%
Chuyển đổi 4D % 50,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % (TD) 50,00% 0,00%
Lộn xộn rec % 57,14% 57,14%
Ga fumble rec % 40,00% 50,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 66,67%
Hình phạt yds/bút 6.5 12.2
Hình phạt/chơi 0,05 0,07
XP chuyển đổi % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt % 100,00% -

Atlanta vs Hiệu quả phòng thủ của Seattle

Stat ATL Adv BIỂN
Opp avg thời gian của poss 28:20 35:59
Opp chơi/trò chơi 60.0 67.0
Opp yard/play 6.0 6.0
Opp yard/Rush 4.8 4.5
Opp yard/pass 7.2 7.8
Opp yard/hoàn thành 10.1 11.7
OPP Rush Play % 37,50% 48,51%
Bao % 6,67% 4,35%
Opp pass play % 62,50% 51,49%
Hoàn thành OPP % 71,43% 66,67%
Opp int ném % 2,86% 0,00%
Pp phản hồi % 84,62% 40,00%
Opp fg conv % 75,00% 71,43%
Điểm OPP/FGA 2.3 2.1
Khối fg % 0,00% 14,29%
Opp punts/play 0,05 0,03
OPP PUNTS/SCORE 0,6 0,4
Khối punt % 16,67% 0,00%
Opp net yds/punt 38.3 42.0
OPP 1st Downs/Play 0,350 0,336
Opp 3d conv % 43,48% 46,67%
Opp 4d conv % 0,00% 50,00%
OPP RZ Ghi điểm % (TD) 87,50% 22,22%
Opp fumble rec % 42,86% 42,86%
Opp ga fumble rec % 0,00% 33,33%
Opp ta fumble rec % 60,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 14,5 10.2
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,06
Chuyển đổi OPP XP % 100,00% 100,00%
Chuyển đổi 2pt của OPP 50,00% -