Hoa hồng bát: kết quả bóng da Utah vs. bang Ohio: Tóm tắt lại

Thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 5:00 PM - Pasadena, ca. (Trang web trung lập)
Tỷ lệ cược: Bang Ohio 4, Tổng số điểm: 64,5

Thêm các trò chơi từ tuần lễ bát
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
bang Ohio Utah 35,7%
OSU 64,3%
ATS chọn Lòng tin Chiếu
OSU -4.0 Utah 49,1%
OSU 50,9%
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Hơn 64.0 Kết thúc 50,8%
Dưới 49,2%
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
OSU -175 Utah -3,5%
OSU +0,6%
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý Thật sự
Utah 30.1 31 30.0 45
OSU 34,4 34 34.0 48

So sánh thống kê tấn công

Stat Utah OSU
Sân/chơi 6.0 8.4
Điểm/chơi 0,433 0,704
Rush Play % 54,61% 51,72%
Vượt qua % Chơi 45,39% 48,28%
Hoàn thành % 64,52% 72,92%
3d conv % 57,14% 62,16%
RZ Ghi điểm % 80,00% 100,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Utah OSU
Opp yard/play 5.3 4.4
Điểm opp/play 0,303 0,229
Hoàn thành OPP % 53,33% 56,63%
Opp 3d conv % 37,04% 26,09%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 83,33%