kết quả vòng loại world cup 2022 Florida Intl tại W Kentucky: Báo cáo chấn thương

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 3:30 chiều - Bowling Green, Ky
Tỷ lệ cược: Tây Kentucky trước 31, Tổng số điểm: 65,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Chấn thương Florida Intl

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
Florida Intl không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.

W Kentucky chấn thương

Tên POS Cập nhật Vết thương Trạng thái Thông tin chi tiết
W Kentucky không có thương tích được báo cáo tại thời điểm này.