kết quả world cup 2022 La Lafayette tại La Monroe: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 8:00 tối - Monroe, LA
Tỷ lệ cược: Ul lafayette bằng 8,5, Tổng số điểm: 51,5

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Ull Adv Ulm
Điểm/Trò chơi 35.0 8,5
Điểm/chơi 0,619 0,126
Biên độ điểm AVG +8.0 -49.0
Sân/trò chơi 314,5 214.0
Sân/chơi 5.6 3.2
TOP % (EXCL OT) 40,08% 59,85%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Ull Adv Ulm
Điểm opp/trò chơi 27.0 57,5
Điểm opp/play 0,333 0,950
Opp yard/game 407,5 446.0
Opp yard/play 5.0 7.4
Takeaways/trò chơi 4.0 1.5
Đến lề/trò chơi +3,5 +0,5
Hình phạt yds/trò chơi 100.0 44.0

La Lafayette vs Hiệu quả tấn công La Monroe

Stat Ull Adv Ulm
AVG Time of Poss 24:17 35:54
Chơi/trò chơi 56,5 67,5
Sân/chơi 5.6 3.2
Sân/vội vàng 4.1 2.1
Sân/vượt qua 6.8 5.5
Sân/hoàn thành 12.1 9.2
Rush Play % 44,25% 60,00%
QB bị sa thải % 1,59% 12,96%
Vượt qua % Chơi 55,75% 40,00%
Hoàn thành % 56,45% 59,57%
Int ném % 1,61% 4,26%
Chuyển đổi FG % 0,00% 100,00%
Điểm/FGA 0,0 3.0
Punts/chơi 0,08 0,13
Punts/điểm 0,9 6.0
Lần đầu tiên/chơi 0,283 0,170
Chuyển đổi 3D % 43,48% 30,30%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % 85,71% 100,00%
Lộn xộn rec % 100,00% 25,00%
Ga fumble rec % - 100,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 0,00%
Hình phạt yds/bút 8.7 8.8
Hình phạt/chơi 0,08 0,04

La Lafayette vs Hiệu quả phòng thủ La Monroe

Stat Ull Adv Ulm
Opp avg thời gian của poss 35:43 24:05
Opp chơi/trò chơi 81.0 60,5
Opp yard/play 5.0 7.4
Opp yard/Rush 2.8 6.0
Opp yard/pass 7.1 9.9
Opp yard/hoàn thành 10.8 14.7
OPP Rush Play % 41,36% 56,20%
Bao % 7,37% 7,55%
Opp pass play % 58,64% 43,80%
Hoàn thành OPP % 65,91% 67,35%
Opp int ném % 6,82% 6,12%
Opp fg conv % 40,00% 50,00%
Điểm OPP/FGA 1.2 1.5
Opp punts/play 0,04 0,04
OPP PUNTS/SCORE 0,7 0,3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,309 0,372
Opp 3d conv % 50,00% 31,58%
Opp 4d conv % 50,00% 66,67%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 83,33%
Opp fumble rec % 0,00% 75,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Opp ta fumble rec % - 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.9 7.7
Opp hình phạt/chơi 0,07 0,04