Đội Liên kết nhóm
Arizona Diamondbacks Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Atlanta Braves Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Baltimore Orioles Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Boston Red Sox Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Chicago Cubs Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Chicago White Sox Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Reds Cincinnati Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Người bảo vệ Cleveland Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Colorado Rockies Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hổ Detroit Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Houston Astros Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Kansas City Royals Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Thiên thần Los Angeles Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Los Angeles Dodgers Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Miami Marlins Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Milwaukee Brewers Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Cặp song sinh Minnesota Thứ hạngThì Số liệu thống kê
New York Mets Thứ hạngThì Số liệu thống kê
New York Yankees Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Điền kinh Oakland Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Philadelphia Phillies Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Cướp biển Pittsburgh Thứ hạngThì Số liệu thống kê
San Diego Padres Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Seattle Mariners Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Người khổng lồ San Francisco Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Hồng y St. Louis Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Tampa Bay Rays Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Texas Rangers Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Toronto Blue Jays Thứ hạngThì Số liệu thống kê
Công dân Washington Thứ hạngThì Số liệu thống kê