Phần này đang hiển thị thông tin được cập nhật vào cuối mùa giải NBA 2021-22. Để tham gia danh sách email của chúng tôi và được thông báo khi chúng tôi khởi chạy phần NBA 2022-23, Đăng ký tài khoản miễn phí.

Tóm tắt bảng xếp hạng & dự đoán

Điểm nổi bật từ xếp hạng năng lượng dự đoán và mô phỏng của các trò chơi hiện đang được lên lịch.

Thứ hạng Xếp hạng Đội Proj w Proj l Playoffs Champ
1 5.9
Boston (65-41)
51.0 31.0 100,0% 0,0%
2 5.7 64.0 18.0 100,0% 0,0%
3 5.5
Golden State (69-35)
53.0 29.0 100,0% 100,0%
4 4.7
Utah (51-37)
49.0 33.0 100,0% 0,0%
5 4.6
Memphis (62-32)
56.0 26.0 100,0% 0,0%
6 4.3
Miami (64-36)
53.0 29.0 100,0% 0,0%
7 3.6
Milwaukee (58-36)
51.0 31.0 100,0% 0,0%
số 8 3.5
Dallas (61-39)
52.0 30.0 100,0% 0,0%
9 2.7
Philadelphia (57-37)
51.0 31.0 100,0% 0,0%
10 1.8
Denver (49-38)
48.0 34.0 100,0% 0,0%
11 1.6
Minnesota (49-40)
46.0 36.0 100,0% 0,0%
12 1.4
Brooklyn (45-42)
44.0 38.0 100,0% 0,0%
13 1.4
Toronto (50-38)
48.0 34.0 100,0% 0,0%
14 1.4
Atlanta (46-43)
43.0 39.0 100,0% 0,0%
15 0,7
Cleveland (44-40)
44.0 38.0 0,0% 0,0%
16 0,1
Charlotte (43-40)
43.0 39.0 0,0% 0,0%
17 0,1
La Clippers (42-42)
42.0 40.0 0,0% 0,0%
18 -0.1
Newyork (37-45)
37.0 45.0 0,0% 0,0%
19 -0,5
New Orleans (40-50)
36.0 46.0 100,0% 0,0%
20 -0,5
Chicago (47-40)
46.0 36.0 100,0% 0,0%
21 -0.7
San Antonio (34-49)
34.0 48.0 0,0% 0,0%
22 -2.0
La Lakers (33-49)
33.0 49.0 0,0% 0,0%
23 -2.7
Indiana (25-57)
25.0 57.0 0,0% 0,0%
24 -3.0
Washington (35-47)
35.0 47.0 0,0% 0,0%
25 -4,5
Sacramento (30-52)
30.0 52.0 0,0% 0,0%
26 -6.5
Portland (27-55)
27.0 55.0 0,0% 0,0%
27 -6.7
Detroit (23-59)
23.0 59.0 0,0% 0,0%
28 -7.0 24.0 58.0 0,0% 0,0%
29 -7.1
Orlando (22-60)
22.0 60.0 0,0% 0,0%
30 -7.5
Houston (20-62)
20.0 62.0 0,0% 0,0%