ket qua vong loai wc chau a Hải quân tại E Carolina: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Greenville, NC
Tỷ lệ cược: Đông Carolina 17, Tổng số điểm: 50

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat HẢI QUÂN Adv ECU
Điểm/Trò chơi 13.0 29,5
Điểm/chơi 0,183 0,376
Biên độ điểm AVG -24.0 +8,5
Sân/trò chơi 314.0 457.0
Sân/chơi 4.4 5,8
TOP % (EXCL OT) 54,28% 60,97%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat HẢI QUÂN Adv ECU
Điểm opp/trò chơi 37.0 21.0
Điểm opp/play 0,521 0,389
Opp yard/game 506.0 326.0
Opp yard/play 7.1 6.0
Takeaways/trò chơi 0,0 2.0
Đến lề/trò chơi -3.0 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 10.0 42.0

Hải quân vs E Carolina Hiệu quả tấn công

Stat HẢI QUÂN Adv ECU
AVG Time of Poss 32:34 36:35
Chơi/trò chơi 71.0 78,5
Sân/chơi 4.4 5,8
Sân/vội vàng 3.7 5.2
Sân/vượt qua 9.0 6.7
Sân/hoàn thành 33.0 10.7
Rush Play % 81,69% 46,50%
QB bị sa thải % 15,38% 4,76%
Vượt qua % Chơi 18,31% 53,50%
Hoàn thành % 27,27% 62,50%
Int ném % 18,18% 2,50%
Chuyển đổi FG % - 66,67%
Điểm/FGA - 2.0
Punts/chơi 0,04 0,06
Punts/điểm 1.5 1.0
Lần đầu tiên/chơi 0,239 0,306
Chuyển đổi 3D % 41,18% 52,78%
Chuyển đổi 4D % 60,00% 50,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 88,89%
Lộn xộn rec % 0,00% 60,00%
Ga fumble rec % 0,00% 100,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 50,00%
Hình phạt yds/bút 10.0 9.3
Hình phạt/chơi 0,01 0,03

Hải quân vs E Carolina Hiệu quả phòng thủ

Stat HẢI QUÂN Adv ECU
Opp avg thời gian của poss 27:26 23:25
Opp chơi/trò chơi 71.0 54.0
Opp yard/play 7.1 6.0
Opp yard/Rush 2.8 4.0
Opp yard/pass 11.9 7.8
Opp yard/hoàn thành 17.3 13.9
OPP Rush Play % 45,07% 38,89%
Bao % 10,26% 6.06%
Opp pass play % 54,93% 61,11%
Hoàn thành OPP % 68,57% 56,45%
Opp int ném % 0,00% 3,23%
Opp fg conv % 100,00% -
Điểm OPP/FGA 3.0 -
Opp punts/play 0,03 0,13
OPP PUNTS/SCORE 0,3 2.3
OPP Downs/Play đầu tiên 0,254 0,278
Opp 3d conv % 60,00% 23,81%
Opp 4d conv % 50,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 60,00%
Opp fumble rec % 100,00% 40,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% 50,00%
Opp ta fumble rec % 100,00% 0,00%
Opp hình phạt yds/bút 7.4 9.3
Opp hình phạt/chơi 0,06 0,06