Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 4, AFC West (0-2)

Ghi lại

0-2

Thứ hạng dự đoán

#15

Vệt

L2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 LA Bộ sạc L 19-24 Xa 0-1 0-1
09/18 Arizona L 23-29 Nhà 0-2 0-1
09/25 Tennessee 13:00 Xa
10/02 Denver 4:25 chiều Nhà
10/10 Thành phố Kansas 8:15 tối Xa
18/10 Houston 4:05 chiều Nhà
10/30 New Orleans 13:00 Xa
11/06 Jacksonville 13:00 Xa
11/13 Indianapolis 4:05 chiều Nhà
11/20 Denver 4:05 chiều Xa
27/11 Seattle 4:05 chiều Xa
12/04 LA Bộ sạc 4:25 chiều Nhà
12/08 La Rams 8:15 tối Xa
12/18 New England 8:20 tối Nhà
12/24 Pittsburgh 8:15 tối Xa
01/01 San Francisco 4:05 chiều Nhà
01/08 Thành phố Kansas 12:00 tối Nhà