Nhiều đội hơn ...
Vị trí số 1, Tây Bắc (51-37)

Ghi lại

51-37

Thứ hạng dự đoán

#4

Vệt

L2

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
10/20 Thành phố Okla W 107-86 Nhà 1-0 1-0
22/10 Bí tích W 110-101 Xa 2-0 1-0
31/10 Denver W 122-110 Nhà 3-0 2-0
10/28 Houston W 122-91 Xa 4-0 2-0
10/30 Chicago L 99-107 Xa 4-1 2-0
10/31 Milwaukee W 107-95 Xa 5-1 2-0
11/02 Bí tích W 119-113 Nhà 6-1 2-0
11/04 Atlanta W 116-98 Xa 7-1 2-0
11/06 Miami L 115-118 Xa 7-2 2-0
11/07 Orlando L 100-107 Xa 7-3 2-0
11/09 Atlanta W 110-98 Nhà 8-3 2-0
11/11 Indiana L 100-111 Nhà 8-4 2-0
11/13 Miami L 105-111 Nhà 8-5 2-0
11/16 Philadelphia W 120-85 Nhà 9-5 2-0
11/18 Toronto W 119-103 Nhà 10-5 2-0
11/20 Bí tích W 123-105 Xa 11-5 2-0
22/11 Memphis L 118-119 Nhà 11-6 2-0
11/24 Thành phố Okla W 110-104 Xa 12-6 3-0
26/11 New Orleans L 97-98 Nhà 12-7 3-0
27/11 New Orleans W 127-105 Nhà 13-7 3-0
29/11 Portland W 129-107 Nhà 14-7 4-0
12/03 Boston W 137-130 Nhà 15-7 4-0
12/05 Cleveland W 109-108 Xa 16-7 4-0
12/08 Minnesota W 136-104 Xa 17-7 5-0
12/09 Philadelphia W 118-96 Xa 18-7 5-0
12/11 Washington W 123-98 Xa 19-7 5-0
12/15 La Clippers W 124-103 Nhà 20-7 5-0
12/17 San Antonio L 126-128 Nhà 20-8 5-0
12/18 Washington L 103-109 Nhà 20-9 5-0
12/20 Charlotte W 112-102 Nhà 21-9 5-0
12/23 Minnesota W 128-116 Nhà 22-9 6-0
12/25 Dallas W 120-116 Nhà 23-9 6-0
12/27 San Antonio W 110-104 Xa 24-9 6-0
12/29 Portland W 120-105 Xa 25-9 7-0
12/31 Minnesota W 120-108 Nhà 26-9 8-0
01/01 Golden State L 116-123 Nhà 26-10 8-0
03/01 New Orleans W 115-104 Xa 27-10 8-0
05/01 Denver W 115-109 Xa 28-10 9-0
07/01 Toronto L 108-122 Xa 28-11 9-0
08 Indiana L 113-125 Xa 28-12 9-0
01/10 Detroit L 116-126 Xa 28-13 9-0
01/12 Cleveland L 91-111 Nhà 28-14 9-0
01/16 Denver W 125-102 Xa 29-14 10-0
01/17 La Lakers L 95-101 Xa 29-15 10-0
01/19 Houston L 111-116 Nhà 29-16 10-0
01/21 Detroit W 111-101 Nhà 30-16 10-0
01/23 Golden State L 92-94 Xa 30-17 10-0
01/24 Phượng Hoàng L 109-115 Xa 30-18 10-0
01/26 Phượng Hoàng L 97-105 Nhà 30-19 10-0
01/28 Memphis L 109-119 Xa 30-20 10-0
01/30 Minnesota L 106-126 Xa 30-21 10-1
02/02 Denver W 108-104 Nhà 31-21 11-1
04/02 Brooklyn W 125-102 Nhà 32-21 11-1
07/02 Newyork W 113-104 Nhà 33-21 11-1
09/02 Golden State W 111-85 Nhà 34-21 11-1
02/11 Orlando W 114-99 Nhà 35-21 11-1
02/14 Houston W 135-101 Nhà 36-21 11-1
02/16 La Lakers L 101-106 Xa 36-22 11-1
02/25 Dallas W 114-109 Nhà 37-22 11-1
02/27 Phượng Hoàng W 118-114 Xa 38-22 11-1
02/03 Houston W 132-127 Xa 39-22 11-1
04/03 New Orleans L 90-124 Xa 39-23 11-1
06/03 Thành phố Okla W 116-103 Xa 40-23 12-1
07/03 Dallas L 103-111 Xa 40-24 12-1
09 09 Portland W 123-85 Nhà 41-24 13-1
03/11 San Antonio L 102-104 Xa 41-25 13-1
03/12 Bí tích W 134-125 Nhà 42-25 13-1
03/14 Milwaukee L 111-117 Nhà 42-26 13-1
03/16 Chicago W 125-110 Nhà 43-26 13-1
03/18 La Clippers W 121-92 Nhà 44-26 13-1
03/20 Newyork W 108-93 Xa 45-26 13-1
03/21 Brooklyn L 106-114 Xa 45-27 13-1
03/23 Boston L 97-125 Xa 45-28 13-1
03/25 Charlotte L 101-107 Xa 45-29 13-1
03/27 Dallas L 100-114 Xa 45-30 13-1
03/29 La Clippers L 115-121 Xa 45-31 13-1
03/31 La Lakers W 122-109 Nhà 46-31 13-1
04/02 Golden State L 107-111 Xa 46-32 13-1
04/05 Memphis W 121-115 Nhà 47-32 13-1
04/06 Thành phố Okla W 137-101 Nhà 48-32 14-1
04/08 Phượng Hoàng L 105-111 Nhà 48-33 14-1
04/10 Portland W 111-80 Xa 49-33 15-1
04/16 Dallas W 99-93 Xa 50-33 15-1
04/18 Dallas L 104-110 Xa 50-34 15-1
04/21 Dallas L 118-126 Nhà 50-35 15-1
04/23 Dallas W 100-99 Nhà 51-35 15-1
04/25 Dallas L 77-102 Xa 51-36 15-1
04/28 Dallas L 96-98 Nhà 51-37 15-1