lịch đá vòng loại 3 world cup 2022 San Francisco tại Denver: Tổng quan

Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 8:20 tối - Denver, đồng
Tỷ lệ cược: San Francisco 1,5, Tổng số điểm: 45

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Denver Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
San Francisco Đăng ký để xem Đặt mua 23.2
Denver Đăng ký để xem Đặt mua 21.8

So sánh thống kê tấn công

Stat SF CÁI HANG
Sân/chơi 5.1 6.1
Điểm/chơi 0,270 0,248
Rush Play % 59,85% 39,53%
Vượt qua % Chơi 40,15% 60,47%
Hoàn thành % 53,85% 58,90%
3d conv % 43,75% 40,74%
RZ Ghi điểm % 37,50% 0,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat SF CÁI HANG
Opp yard/play 4.1 4.5
Điểm opp/play 0,252 0,241
Hoàn thành OPP % 66,67% 63,64%
Opp 3d conv % 33,33% 33,33%
Opp rz ghi điểm % 66,67% 0,00%