Nhiều đội hơn ...
Vị trí thứ 3, NFC East (1-1)

Ghi lại

1-1

Thứ hạng dự đoán

#24

Vệt

L1

Kết quả và lịch trình

Ngày Phản đối Kết quả Địa điểm W/l Div
09/11 Jacksonville W 28-22 Nhà 1-0 0-0
09/18 Detroit L 27-36 Xa 1-1 0-0
09/25 Philadelphia 13:00 Nhà
10/02 Dallas 13:00 Xa
10/09 Tennessee 13:00 Nhà
10/13 Chicago 8:15 tối Xa
18/10 Vịnh xanh 13:00 Nhà
10/30 Indianapolis 4:25 chiều Xa
11/06 Minnesota 13:00 Nhà
11/14 Philadelphia 8:15 tối Xa
11/20 Houston 13:00 Xa
27/11 Atlanta 13:00 Nhà
12/04 Người khổng lồ NY 13:00 Xa
12/18 Người khổng lồ NY 12:00 tối Nhà
12/24 San Francisco 4:05 chiều Xa
01/01 Cleveland 13:00 Nhà
01/08 Dallas 12:00 tối Nhà