lịch đt việt nam U Mass tại Ngôi đền: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 2:00 PM - Philadelphia, PA
Tỷ lệ cược: Chùa vào 9,5, Tổng số điểm: 43

Thêm trò chơi từ tuần
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Ngôi đền Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
U Mass Đăng ký để xem Đặt mua 16.8
Ngôi đền Đăng ký để xem Đặt mua 26.2

So sánh thống kê tấn công

Stat KHỐI LƯỢNG TEM
Sân/chơi 3.3 3.7
Điểm/chơi 0,141 0.116
Rush Play % 78,87% 48,76%
Vượt qua % Chơi 21,13% 51,24%
Hoàn thành % 39,29% 54,10%
3d conv % 35,90% 27,59%
RZ Ghi điểm % 100,00% 100,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat KHỐI LƯỢNG TEM
Opp yard/play 6.2 5.6
Điểm opp/play 0,776 0,368
Hoàn thành OPP % 52,08% 72,34%
Opp 3d conv % 42,11% 21,74%
Opp rz ghi điểm % 91,67% 50,00%