lịch bóng đá việt nam trung quốc Baylor tại Tiểu bang Iowa: Tổng quan

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 12:00 tối - Ames, ia
Tỷ lệ cược: Tiểu bang Iowa 3, Tổng số điểm: 46

Thêm các trò chơi từ tuần 4
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Tiểu bang Iowa Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Baylor Đăng ký để xem Đặt mua 21,5
Tiểu bang Iowa Đăng ký để xem Đặt mua 24,5

So sánh thống kê tấn công

Stat VỊNH ISU
Sân/chơi 5.4 5.0
Điểm/chơi 0,422 0,340
Rush Play % 59,18% 46,79%
Vượt qua % Chơi 40,82% 53,21%
Hoàn thành % 62,50% 71,25%
3d conv % 44,83% 44,12%
RZ Ghi điểm % 71,43% 75,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat VỊNH ISU
Opp yard/play 4.3 3.2
Điểm opp/play 0,224 0,144
Hoàn thành OPP % 63,16% 53,03%
Opp 3d conv % 25,00% 20,83%
Opp rz ghi điểm % 57,14% 66,67%