lịch thi đấu đá bóng hôm nay Nevada tại Không quân: Tổng quan

Thứ Sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022 8:00 tối - Colorado Springs, CO
Tỷ lệ cược: Không quân trong 24, Tổng số điểm: 45

Thêm các trò chơi từ tuần 4
Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Không quân Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
ATS chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng Có khả năng điểm Vegas ngụ ý
Nevada Đăng ký để xem Đặt mua 10,5
Không quân Đăng ký để xem Đặt mua 34,5

So sánh thống kê tấn công

Stat Nev MỘT FA
Sân/chơi 3.4 6.1
Điểm/chơi 0,303 0,440
Rush Play % 61,69% 84,00%
Vượt qua % Chơi 38,31% 16,00%
Hoàn thành % 61,97% 42,11%
3d conv % 36,00% 40,00%
RZ Ghi điểm % 80,00% 83,33%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Nev MỘT FA
Opp yard/play 4.5 4.6
Điểm opp/play 0,262 0,243
Hoàn thành OPP % 58,56% 52,27%
Opp 3d conv % 41,67% 31,82%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 75,00%