lịch thi đấu đội tuyển việt nam 2019 Toronto tại Philadelphia: Tổng quan

Thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 6:45 chiều - Philadelphia, PA
Tỷ lệ cược: Philadelphia 1,5, Tổng số điểm: 8,5

Người chiến thắng trò chơi Lòng tin Chiếu
Philadelphia Toronto 49,1%
Philadelphia 50,9%
Chạy dòng chọn Lòng tin Giá trị
Sa thải Đăng ký để xem
Tổng số chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Giá trị dòng tiền chọn Lòng tin Chiếu
Đăng ký để xem Đăng ký để xem
Đăng ký để xem
Dự báo điểm cuối cùng
Toronto Đăng ký để xem
Philadelphia Đăng ký để xem

So sánh thống kê tấn công

Stat Tor Phi
Giành được % - tất cả 0,568 0,544
Giành được % - Đóng 0,552 0,549
Chạy/trò chơi 4,76 4,69
Tại dơi/trò chơi 34,30 33,99
Lượt truy cập/trò chơi 9.00 8,66
Chạy bộ/trò chơi 1.21 1.29
Nhân đôi/trò chơi 1.97 1,59
Triples/Trò chơi 0,07 0,18
RBI/trò chơi 4.65 4.52
Đi bộ/trò chơi 3.06 2,90
Strikeouts/Game 7.64 8.33
Căn cứ bị đánh cắp/trò chơi 0,43 0,62
Tổng số cơ sở/trò chơi 14,73 14,49
Đánh avg 0,262 0,255
Slugging % 0,429 0,426
Trên cơ sở % 0,327 0,317
Trên cơ sở + slugging % 0,757 0,744
Nhấn vào các vở kịch/trò chơi đôi 0,90 0,85

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Tor Phi
Chạy chênh lệch +76.0 +61.0
Lỗi/trò chơi 0,49 0,44
OPP chạy/trò chơi 4.24 4.28
Opp tại dơi/trò chơi 33,98 33,59
Opp hit/game 8.42 8.20
OPP Home Runs/Game 1.17 0,93
OPP đôi/trò chơi 1.61 1.76
OPP Triples/Trò chơi 0,13 0,18
Opp rbis/game 4.12 4.04
OPP đi bộ/trò chơi 2,59 2,86
OPP StrikeOuts/Game 8,57 8,74
OPP Stolen Bases/Game 0,52 0,37
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 13,80 13.11
OPP đánh avg 0,248 0,244
Opp slugging % 0,406 0,390
Opp trên cơ sở % 0,308 0,310
Opp trên cơ sở + slugging % 0,714 0,700
Chơi đôi/trò chơi 0,78 0,77